Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

 Stipendijní nadační fond při příležitosti Mezinárodního dne studentů vyhlásil stipendia pro nejlepší žáky a studenty ve školním roce 2006 - 2007, a to v následujících kategoriích: 1) Jednorázové stipendium 1.000 Kč pro nejlepšího žáka prvního stupně základní školy, 2) jednorázové stipendium 2.000 K ...
Stavební povolení na výstavbu „Závodu na výrobu bioethanolu“ vydal odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně. O stavební povolení zažádala společnost BIOLÍH Kolín prostřednictvím ČKD Praha DIZ 23. prosince loňského roku. Závod bude vybudován na místě bývalé drožďárny v ulici Starokolínská. V ar ...
 Výběrové řízení na vedoucí(ho) odboru regionálního rozvoje vyhlásil Městský úřad v Kolíně, funkce je zařazena do 11. platové třídy s přepokládaným termínem nástupu od 1. ledna 2007. Předpoklady pro přijetí zájemce jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt v ČR, bezúhonost (§ 4, od ...
Druhý místostarosta Roman Pekárek se rozhodl požádat o změnu funkce z uvolněného na neuvolněného místostarostu , Rada města Kolína mu vyšla vstříc. „Jde o vyhovění jeho žádosti, pro kterou měl své důvody. Rada města to pochopila a doporučuje zastupitelstvu toto přijmout,“ řekl nám starosta Jiří Buři ...
Ke zvýšení nájmů v obecních bytech od 1. ledna 2007 nejspíše nedojde. „Snaha o zvýšení nájmů od ledna tu je, ale nevím, jestli se to podaří,“ uvedl starosta Jiří Buřič. Nejprve totiž je nutné ve všech bytech provést pasportizaci, čili přeměření podlahových ploch. Všichni nájemníci budou dopředu píse ...
Podle aktuálních informací by kolínský aquapark - tedy vnitřní bazén s atrakcemi  - měl být pro veřejnost otevřen 1. prosince. Vodní svět bude otevřen 361 dnů v roce, uzavřen zůstane pouze 24. - 25. a 31. prosince a 1. ledna. K návštěvní době bude připočítáváno 10 minut vstupní hygienu a oblékání, t ...
Sbírku obnošeného šatstva pro Diakonii pořádá až do konce listopadu Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín. Podle vyjádření ředitelky OS ČČK Kolín, Zdenky Lebedové, může jít i o poškozené šatstvo, protože je určeno pro další zpracování v chráněných dílnách. Ovšem je nutné, aby ošacení bylo či ...
Krajští zastupitelé schválili účelovou dotaci ve výši 2 mil. Kč pro Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky. Tyto finanční prostředky jsou určeny na financování příjezdové komunikace do areálu nádraží úzkorozchodné železnice. Právě příjezdová komunikace totiž v dotační položce společného regionální ...
 Spolková rada Kolína na svém nedávném zasedání vyhlásila další ročník Osobnosti roku. Novinkou je, že vedle kolínských spolků a občanských sdružení budou moci jednotlivé kandidáty navrhovat i samotní občané s trvalým bydlištěm v Kolíně. Nominačními orgány, které budou do 29. prosince písemné (pošto ...
Úplná uzavírka ulice Prokopa Velikého bude prodloužena, a to 1) v úseku od křižovatky s ulicí Táboritská ke křižovatce s ulicí Jateční do 10. prosince a 2) v úseku od křižovatky s ulicí Jateční ke křižovatce s ulicí U Jatek do 31. prosince. Objížďková trasa je obousměrně vedena ulicemi Jatečn ...
 Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně povolil prodloužení úplné uzavírky Tyršovy ulice v úseku od křižovatky s Riegrovou ulicí k náměstí Republiky (mimo křižovatku s Jaselskou ulicí) do 30. prosince. Společnost Geosan dopravní stavby, která zde provádí kompletní rekonstrukci komunikace, požádala o ...
Ještě letos by měla proběhnout úprava křižovatky ulic Benešova a Masarykova. Okružní křižovatku za 2 mil. 495 tis. Kč (včetně dalších úprav souvisejících se stavbou) by zde měla postavit zásmucká společnost Geosan dopravní stavby, která ve výběrovém řízení předstihla kladenskou společnost ČNES. Ta n ...
 Právě dnes by se dle vyjádření starosty Jiřího Buřiče měla Rada města Kolína zabývat schvalováním prvních nájemních smluv na byty pro zaměstnance TPCA v lokalitě U Vodárny. Město Kolín též uzavřelo s automobilkou dohodu, že pakliže se některé byty od data předání odborem správy majetku nepodaří obs ...
U příležitosti realizace větší části projektu „Bezpečná jízda na kole“ se ve čtvrtek 9. listopadu v Sendražcích sešli zástupci občanského sdružení Obyvatelé Ovčárecká, automobilky TPCA a Města Kolín, aby společně zasadili japonský okrasný strom - sakuru (třešen pilovitou). Projekt spočíval v umístěn ...
K 31. říjnu 2006 evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.292 uchazeče o zaměstnání, z toho 1.954 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.451 uchazeče o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti z 6,1 % na 5,7 %. Prá ...
Členové Rady města Kolína schválili doplnění stavu zastupitelů, které se uskuteční na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na svou funkci totiž rezignoval Martin Špinka (ODS), který zastává na radnici post vedoucího odboru kanceláře úřadu, což je s členstvím v zastupitelstvu neslu ...
 Lokalita v okolí Rorejcovy ulice by již během roku 2007 mohla k nepoznání změnit tvář. Oživení spočívá ve výstavbě bytových domů a obchodního centra, doplněného službami pro veřejnost. Realizátorem projektu by měla být společnost Pikaz. Do Rorejcovy ulice je počítáno s vytvořením souvislé uliční fr ...
 Úplné uzavírky ulic Okružní a Pod Vinicí povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně. Okružní ulice bude v úseku od křižovatky s ulicí Křičkova ke křižovatce s ulicí U Borku uzavřena do 31. prosince, budou zde probíhat stavební práce na vozovce. Objížďková trasa bude obousměrně vedena uli ...
Městský úřad v Kolíně, prostřednictvím odboru správy majetku sděluje, že Město Kolín má v záměru pronajmout Městskému tepelnému hospodářství Kolín místnost o výměře 6,95 m2, a to v suterénu domu č. p. 872 v Zengrově ulici. Po uplynutí lhůty bude návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou př ...
Galerie Naivní anděl a Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka uvádí výstavu fotografky Kateřiny Vodňanské  „Jen tak (tak)“, a to od 5. listopadu do 6. ledna. Vernisáž se bude konat v neděli 5. listopadu ve 14 hod. Kateřina Vodňanská po absolvování gymnázia vystudovala Vyšší odbor ...
Město Kolín se rozhodlo vydražit tři byty. V prvním případě se jedná o bytovou jednotku 3+1 o výměře podlahové plochy 62,10 m2, bez lodžie, situovanou v pátém nazemním podlaží - v ulici Rimavské Soboty č. p. 834. Sklepní kóje (1,50 m2) není započtena do podlahové plochy bytu. Jedná se o panelový dům ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.