Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Skoro 120milionová rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v Kolíně odstartuje opravdu letos. Potvrdil to místostarosta Roman Pekárek s tím, že na spadnutí je vypsání soutěže na zhotovitele. "Snad už skutečně běží poslední dny, kdy se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí vyjasní ...
Comments_counter 0
V kolínských ulicích by se do konce roku měly objevit pomůcky pro úklid psích exkrementů. Zasloužilo se o to Občanské sdružení Rodina v Kolíně, které např. provozuje rodinné centrum Hvězdička na Zálabí.
V rámci grantového programu Partnerství pro Kolínsko, které dotuje společnost TPCA každoročně sumou 4 mil. Kč, získalo na projekt Čisté ulice Kolína 400 tis. Kč. Podle ředitelky sdružení Andrey Kornucové bude však nutné původní představy omezit, neboť žádost zněla na 850 tis. Kč. "To právě tento týd ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/30/10
Město Kolín získalo v rámci grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko celkem 500 tis. Kč na projekty Rekonstrukce Ztracené uličky a Kolínem bezpečně na kole.
Na první projekt půjde z automobilky 300 tis. Kč. Peníze jsou určeny na značení cyklotras v centru města a vybudování bezpečných sklopených nájezdů na obruby. Návrh navazuje na plánované budování cyklotras v Třídvorské ulici a z Tovární ulice přes Jiráskovo náměstí a Masarykův most na Karlovo náměst ...
Comments_counter 0
Prodej lukrativních pozemků v Kmochově ulici, kde dnes sídlí společnost AVE Kolín, projedná městské zastupitelstvo až v září. Jak uvedl místostarosta Roman Pekárek, zájem projevili 2 mimokolínští uchazeči. Nejdůležitějšími kritérii jsou nabízená částka a využití pozemků. Už dříve prohlásil, že jemu ...
Comments_counter 0
Městys Cerhenice byl letos úspěšný při získávání dotací z fondů Středočeského kraje. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje obdrží 5,2 mil. Kč na rekonstrukci silnice a parkovacích míst od železniční zastávky k poště a rekonstrukci Školské ulice. S pracemi v těchto lokalitách se za ...
Comments_counter 0
Městys Cerhenice byl letos úspěšný při získávání dotací z fondů Středočeského kraje. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje z 9. června obdrží 5,2 mil. Kč na rekonstrukci silnice a parkovacích míst od železniční zastávky k poště a rekonstrukci ulice Školská. S pracemi v těchto loka ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 6/25/10
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín vydal Městu Kolín vodoprávní povolení ke zřízení vodního díla Rekonstrukce kanalizační stoky, ulice Morávkova. Kanalizační potrubí je v této ulici vzhledem k jeho stáří v nepořádku již delší dobu. Morávkově ulici nepřidala ani skutečnost, ...
Comments_counter 0
Město Kolín hodlá vypovědět 164 nájemníků, kteří uzavřeli s městem smlouvu na užívání bytu. Důvodem je skutečnost, že podle zjištění městského odboru správy bytových a nebytových prostorů (OSBN) mají vlastnit i další obydlí a příp. městské byty buď neužívají nebo je dokonce někteří pronajímá dál. V ...
Comments_counter 0
Město Kolín hodlá vypovědět 164 nájemníků, kteří uzavřeli s městem smlouvu na užívání bytu. Důvodem je skutečnost, že podle zjištění městského odboru správy bytových a nebytových prostorů (OSBN) mají vlastnit i další obydlí a příp. městské byty buď neužívají nebo je dokonce někteří pronajímá dál. V ...
Comments_counter 8 Comments_counter_lastcomment 7/5/10
Národní památkový ústav - Územní odbor pracoviště Středních Čech požádal Město Kolín jako vlastníka o souhlas s prohlášením věžového vodojemu v Kolíně za kulturní památku.
"Národní památkový ústav považuje vodojem za nesporně kvalitní technickou a architektonickou památku, která reprezentuje skupinu podobných typů staveb. Je také cenným dokladem architektury celé 1. poloviny 20. století, který bývá uváděn i v publikacích. Jeho kvality a hodnota jsou nesporné," vysvětl ...
Comments_counter 0
Národní památkový ústav - Územní odbor pracoviště Středních Čech požádal Město Kolín jako vlastníka o souhlas s prohlášením věžového vodojemu v Kolíně za kulturní památku.
"Národní památkový ústav považuje vodojem za nesporně kvalitní technickou a architektonickou památku, která reprezentuje skupinu podobných typů staveb. Je také cenným dokladem architektury celé 1. poloviny 20. století, který bývá uváděn i v publikacích. Jeho kvality a hodnota jsou nesporné," vysvětl ...
Comments_counter 0
Národní památkový ústav - Územní odbor pracoviště Středních Čech požádal Město Kolín jako vlastníka o souhlas s prohlášením věžového vodojemu v Kolíně za kulturní památku. "Národní památkový ústav považuje vodojem za nesporně kvalitní technickou a architektonickou památku, která reprezentuje skup ...
Comments_counter 0

Ředitel Městského společenského domu v Kolíně Zdeněk Hejduk už ví datum některých podzimních akcí. Devátého listopadu zazní u radnice podzimní koncert Kolínské filharmonie, o den později zazpívá Marie Rottrová, 16. listopadu Screamers představí travesti show s novým programem nazvaným Pod šapitó, 25 ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/28/10

Ředitel Městského společenského domu v Kolíně  (MSD) Zdeněk Hejduk už ví datum některých podzimních akcí. Devátého listopadu zazní u radnice podzimní koncert Kolínské filharmonie, o den později zazpívá Marie Rottrová, 16. listopadu Screamers představí travesti show s novým programem nazvaným Pod šap ...
Comments_counter 0
Společnost AVE Kolín uspořádala pro děti z mateřských a základních škol první zahajovací ročník soutěže ve sběru papíru. Soutěž trvala 1 měsíc a děti byly opravdu pilné. Nasbíraly celkem více jak 13 tis. kg papíru a odnesly si finanční ceny v hodnotě přes 30 tis. Kč. Osloveno bylo 7 základních škol ...
Comments_counter 0
Osobností města Kolína za rok 2009 se stal předseda Spolkové rady Kolína Aleš Zahajský. Volba byla tradičně včleněna do řádné schůze Rady města Kolín, které tentokrát předsedal místostarosta Pavel Hoffmann. Hlasování řídil úřadující laureát Jan Bradna, který v úvodu vzpomenul zesnulé laureáty Jarmil ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 6/28/10
V pondělí byly v kolínské automobilce TPCA Toyota Peugeot Citroën slavnostně vyhlášeny projekty vybrané k podpoře z letošního grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.
Z rekordních 106 přijatých žádostí vybrala grantová komise automobilky celkem 17 projektů. Stejně jako v uplynulých letech mezi vybrané projekty rozdělila částku 4 mil. Kč. Symbolické šeky předal zástupcům úspěšných žadatelů výkonný viceprezident TPCA Bernard Million-Rousseau. Letošní výběr projektů ...
Comments_counter 0
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podalo žádost o vydání stavebního povolení na úsek č. 2 mezi kilometry 1,8 a 2,6. Jde o nejkritičtější část obchvatu zahrnující především 400 metrů dlouhý most přes Štítarské údolí.
Přesto je stále ve vzduchu jeden háček, který se týká právě úseku č. 2. Ačkoliv veškeré nemovitosti paní Liskové jsou již ve vlastnictví ŘSD, dosud ještě probíhá dědické řízení po jejím nedávno zesnulém manželovi Bohuslavu Liskovi. Z tohoto důvodu není také ještě přestěhována. "Pracuje se na tom," u ...
Comments_counter 0
Odbor výstavby - stavební úřad Městského úřadu Kolín vydal usnesení o zastavení řízení na sluneční elektrárnu v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry (PZKO), kterou měla postavit pražská firma Bully Real Estate. Důvodem je uzavřená veřejnoprávní smlouvy s městem. Pro uvedenou společnost to však neznamená nic ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vyhověla žádosti a schválila finanční příspěvek 30 tis. Kč občanskému sdružení Společenstvo přátel Medvědů od Kolína. Peníze jsou určeny na výrobu plastové pamětní desky, která má být součástí Pohádkového poutního místa. To by měly tvořit dva kameny umístěné na začátku lesoparku Bo ...
Comments_counter 0
Na konci května evidoval Úřad práce v Kolíně 4.549 lidí v produktivním věku bez práce, což je o 221 méně osob než měsíc předtím. Míra nezaměstnanosti na Kolínsku tak od 30. dubna klesla z 9 na 8,5 %. I tentokrát platí, že počet lidí bez práce klesal i v sousedních okresech. Tradičně je na tom nejlép ...
Comments_counter 0
V Kolíně v Naivním restaurantu byla ustanovena místní organizace TOP 09. Předsedou se stal Ing. Bc. Jan Pospíšil, místopředsedou Petr Křemen. Dalšími členy výboru byli zvoleni Bc. Pavel Kárník, Michal Truhlář a Václav Vobora. Místní sněm nastínil nejbližší úkoly pro Kolín, které shrnul Jan Pospíšil: ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 6/17/10
Zatím v slovní přestřelku mezi starostou Jiřím Buřičem (ODS) a předsedou Okresního výboru KSČM Františkem Švarcem vyústilo porušení ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., k němuž mělo dojít během komunistické oslavy Svátku práce 1. května na Karlově náměstí. Po měsíci se zdá, že zatím se změní v pouze.
Přestože rozhodnutí o vlastním užívání komunikace (vztahující se jen na plochu náměstí) ústřední plochy platilo ve prospěch Města Kolín a komunisté podle výkladu Jiřího Buřiče nesměli při akci na ní použít žádné technické prostředky, zajistili si pro své přívržence nejen židle, ale využili i městsko ...
Comments_counter 0
Od 1. června běží ostrá detekce průjezdu na červený signál STŮJ na křižovatce ulic Jaselská, Žižkova a Legerova v Kolíně. Na semaforech umístěné kamery zaznamenají auto, které poruší předpisy, a jeho řidič nebo majitel se může příp. těšit na pokutu. Jak popisuje městská policie na svých webových str ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 8/15/10
Byl oficiálně zahájen 10. ročník soutěže Miss Kolínska pro mladé dívky a slečny, které mají odvahu a chuť soutěžit. Přihlásit se mohou všechny slečny narozené v letech 1987 až 1995. Přihlášku spolu se svou fotografií mohou zaslat na adresu COLIN Agency, Za Špýcharem 312, 281 25 Konárovice, příp. pře ...
Comments_counter 0
Starosta Cerhenic, čelní představitel ČSSD na Kolínsku a předseda Místní organizace ČSSD v Kolíně Marek Semerád kritizuje po volbách odstoupivšího předsedu  Jiřího Paroubka. "Výsledek voleb mě pochopitelně překvapil. Očekával jsem vítězství ČSSD, uznávám však, že především vinou nešikovné kampan ...
Comments_counter 8 Comments_counter_lastcomment 6/4/10
Starosta Cerhenic, čelní představitel ČSSD na Kolínsku a předseda Místní organizace ČSSD v Kolíně Marek Semerád kritizuje po volbách odstoupivšího předsedu  Jiřího Paroubka. "Výsledek voleb mě pochopitelně překvapil. Očekával jsem vítězství ČSSD, uznávám však, že především vinou nešikovné kampaně js ...
Comments_counter 0
Co do počasí, letošní máj nebyl příliš příznivým měsícem pro lásku, ku které by měl zvát hrdliččin hlas, natož pro nadšené Mirky Dušíny, kteří by již dávno mohli v krátkých kalhotách pobíhat po sluncem vyhřátých ulicích. O to překvapivější bylo, že je zlatisté paprsky pohladily právě v den, kdy tábo ...
Comments_counter 0
V Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry mohou vyrůst až 2 sluneční elektrárny. Původně se však nepočítalo ani s jednou, neboť při jejím zakládání měla sloužit jedině pro vznik nových pracovních míst...
Odbor výstavby - stavební úřad Městského úřadu Kolín vydal minulý týden oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na umístění stavby fotovoltaické elektrárny v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry (PZKO) "Solární park PZKO". Žádost o vydání stavebního povolení podala v lednu společnost Bu ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.