Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu


Masarykův most v Kolíně bude na 9 dnů uzavřen. Od 7. do 15. listopadu totiž budou zaměstnaci AVE Kolín na přechodu pro chodce v ulici Antonína Kaliny provádět stavební práce související s výstavbou zvýšeného prahu. Akce je součástí realizace projektu zajišťujícího zvýšení bezpečnosti chodců a cyklis ...
Comments_counter 0

Masarykův most v Kolíně bude na 8 dní uzavřen. Od 7. do15. listopadu totiž budou zaměstnaci AVE Kolín na přechodu pro chodce v ulici Antonína Kaliny provádět stavební práce související s výstavbou zvýšeného prahu. Akce je součástí realizace projektu zajišťujícího zvýšení bezpečnosti chodců a cyklist ...
Comments_counter 0
Masarykův most v Kolíně bude na 8 dní uzavřen. Od 7. do15. listopadu totiž budou zaměstnaci AVE Kolín na přechodu pro chodce v ulici Antonína Kaliny 
Comments_counter 0
Ke kurióznímu sporu došlo ve Veltrubech a Hradištku I. Kandidát za Věci veřejné v loňských volbách do Zastupitelstva města Kolína a člen Občanského sdružení Hradišťko I Robert Drda navrhl zastupitelstvu, aby se v obou obcích na noc vypínalo veřejné osvětlení. Jako důvod mj. uvedl, že "Podle řady ren ...
V těchto dnech jsou hromadně upozorňováni vlastníci hrobových míst na Ústředním hřbitově v Kolíně na nezaplacené dluhy. Na městském hřbitově se nachází okolo 10.000 hrobů. Plných 40 procent majitelů však za nájem hrobového místa neplatí, a to někdy víc jak 10 let. Protože většina vlastníků není znám ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 11/1/12
Od pátku do neděle budou moci Kolíňáci poprvé vidět kopii říšské koruny Karla IV.  Bude součástí výstavy Královská města Kolín a Kouřim ve středověku. Koruna z Karlštejna bývá půjčována pouze výjimečně. Vidět ji mohli před rokem návštěvníci mezinárodní výstavy ve francouzském Cannes, stejné pocty se ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/26/11
Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu reprezentujícího město Kolín vyhrála místní společnost KLUCIvespolek. Jejich návrh loga a logotypu města vyhodnotila výběrová komise jako nejzdařilejší. Soutěže se zúčastnilo 11 soutěžících. Někteří předložili dva návrhy, kteří předložili k po ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 11/5/11
Historicky první tiskovou mluvčí kolínské radnice se stala Jiřina Holubová. Podle tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupové byla sekretářka starosty Víta Rakušana nejlepším kandidátem na tento post už díky předchozím zkušenostem z novinařiny. Starosta přidal, že její další výhodou vzhledem k součas ...
Comments_counter 8 Comments_counter_lastcomment 12/21/11
K 30. září hledalo práci na Kolínsku 4.874 lidí. To je o 21 osob méně než měsíc předtím. Klesla i míra nezaměstnanosti - z 9,4 na 9,2 procenta. Meziměsíční úbytek činil 0,4 procenta. Na jedno pracovní místo oficiálně připadá 18 žadatelů. Ze 77 okresů je Kolínsko 27. nezaměstnaností nejpostiženějším ...
Comments_counter 0
Dlouhodobě rekonstruovaný chrám sv. Bartoloměje v Kolíně by mohl být otevřen pro veřejnost už příští rok. Stane se tak po čtyřiapůlleté přestávce, přesto opravy ještě neskončí. Aktuálně je třeba provést obnovu 36 masivních barokních lavic včetně pódia. Obnova spolkne zhruba 1 milión korun, farnosti ...
Comments_counter 0
V Týnci nad Labem, Vinařicích a Lžovicích stále nevědí, zda se bude stavět kanalizace a čistírna odpadních vod. Stavba přitom měla začít v červenci. Město stále nemá vyřešen problém s povinnou finanční spoluúčastí. Proto podepsalo smlouvu s firmou Ekologický rozvoj a výstavba z Jaroměři, aby mu pomo ...
Comments_counter 0
V Týnci nad Labem, Vinařicích a Lžovicích stále nevědí, zda se bude stavět kanalizace a čistírna odpadních vod. Stavba přitom měla začít v červenci. Město stále nemá vyřešen problém s povinnou finanční spoluúčastí. Proto podepsalo smlouvu s firmou Ekologický rozvoj a výstavba z Jaroměři, aby mu ...
Comments_counter 0
Jak jsme už jednou psali, v červnu kolínští zastupitelé schválili záměr tzv. podnikatelského inkubátoru. Prostory pro začínající podnikatele by měly vzniknout v prostorách zámku. V současnosti probíhá příprava - vyjednávání se strategickým partnerem TPCA a místní Vysokou školou politických a společe ...
Comments_counter 8 Comments_counter_lastcomment 10/24/11
Kolínský právník Tomáš Kasal podal na předsedu kolínské organizace ČSSD a starostu Cerhenic Marka Semeráda žalobu na ochranu osobnosti o veřejnou omluvu a přiměřené zadostiučinění v penězích. Chce po něm veřejnou omluvu a finanční zadostiučinění ve výši 50 tisíc korun. Pokud by peníze vysoudil, slíb ...
Comments_counter 0
Od zítřka do 22. října v Kolíně proběhne jedna z částí 12. ročníku festivalu Devět bran. Během multižánrové přehlídky česko-německo-židovské kultury můžete navštívit synagogu, biograf a divadlo, v nichž se uskuteční přednášky, filmové projekce i jedna divadelní hra. Asi nejatraktivnější akci hostí d ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 10/15/11
Mezinárodní festival Kmochův Kolín v roce 2012 uspořádá opět Občanské sdružení Prostor. Zelenou mu dala Rada města Kolína, která byla s letošním ročníkem  spokojena. Respektovala tak smluvní závazek, který zajišťuje organizátorovi pokračovat v pořádání, pokud nebudou mít radní k poslednímu ročníku v ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 10/15/11
Klub BC Kolín požádal město o mimořádnou dotaci ve výši 500 tisíc korun na vyrovnání loňských finančních závazků. Podle manažéra Miroslava Sodomy má oddíl pro žádost několik důvodů. "Jednou z nich je celková špatná finanční situace v České republice a tím i snížení příspěvku od našich stálých partne ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 5/7/16
Město Kolín už poslalo Středočeskému kraji žádost o převedení zřizovatelských práv a povinností ke gymnáziu. Krajská mluvčí Berill Mascheková potvrdila, že žádost o souhlas s převodem kraj již obdržel. "Nyní se k tomu musí vyjádřit rada kraje a zastupitelstvo. Předběžně ale můžeme říci, že kraj s př ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 10/12/11
V Městské knihovně v Kolíně vzniká místo čítárny nový stálý prostor pro besedy, přednášky, kurzy a podobné účely. Jeho součástí bude i malá galerie na výstavy. Rozšířeno bylo i připojení na internet a čtenáři nyní mají místo starých počítačů moderní rychlé notebooky. notebooky. "Tato část modernizac ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 10/13/11
Probíhá další, třetí etapa výměn řidičských průkazů. Ta by měla trvat až do konce roku 2013. Vzhledem ke zkušenostem, kdy řidiči vzali předchozí výměnu velmi vlažně a tvořili se tak ke konci 2. etapy (tj. do prosince 2010) dlouhé fronty, rozhodlo se zákonem o rozdělení poslední etapy na dvě vlny: 1) ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 10/11/11
Město Kolín ve spolupráci s neziskovou organizací PB Help obnovilo asistenční službu pro zdravotně postižené, seniory a případně i pro osoby v nouzi. Město přispěje finančními prostředky, PB Help pracovní silou a know-how. Služba bude zatím v provozu 3 měsíce, pak se vyhodnotí, zda bude pokračovat. ...
Comments_counter 0
Město Kolín ve spolupráci s neziskovou organizací PB Help obnovilo asistenční službu pro zdravotně postižené, seniory a případně i pro osoby v nouzi. Město přispěje finančními prostředky, PB Help pracovní silou a know-how. Služba bude zatím v provozu 3 měsíce, pak se vyhodnotí, zda bude pokračov ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 5/7/16
Různice o převzetí zřizovatelských práv a povinnosti ke kolínskému gymnáziu pokračuje. Jak už jsme psali, zastupitelé 19. září přijali návrh radních a vyslovili souhlas se správcovstvím Města Kolína nad zmíněnou školou, jejíž budovu vlastní. Senátor Pavel Lebeda (ČSSD) upozorňuje otevřeným dopisem s ...
Comments_counter 18 Comments_counter_lastcomment 10/5/11
Ve středu 5. října od 19 hodin vystoupí v kolínském divadle art rocková kapela Collegium musicum. Legendární seskupení, které slavilo největší úspěchy v 70. letech, přijede ve složení: Marián Varga (klávesy), Fedor Frešo (basa), František Griglák (kytara) a Martin Valihora (bicí). Kolínský koncer ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/3/11
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.