Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Nedělní větrná kalamita se nevyhnula ani Kolínu a na mnoha místech nadělala nemálo paseky. V pondělí 30. října byla ze strany města oznámeno, že centrální hřbitov bude z důvodů likvidace polámaných a vyvrácených stromů a zabezpečení před pádem větví až do odvolání pro veřejnost uzavřen a mnoho lidí ...
Comments_counter 0
Ve středu 8. listopadu v 16 hodin se v prostorách sendražické základní školy uskuteční pracovní setkání zástupců Odboru dopravy MěÚ Kolín a autobusového dopravce Arriva Východní Čechy s občany Sendražic. Tématem budou podněty k městské autobusové dopravě. Vedení města bude zastupovat místosta ...
Comments_counter 0
Jak jsme vás již před časem informovali, město Kolín připravuje do mobilní aplikace Kolín v mobilu další službu, kterou jsou dynamické jízdní řády pro městkou autobusovou dopravu. Díky ní bude mít občan možnost vyhledávat nejen statické informace v podobě odjezdů autobusů v rámci Kolína, ale dostane ...
Comments_counter 0
Město vyhlásilo zadávací řízení na výměnu kanalizace v ulici Třídvorská. Podle místostarosty Michaela Kašpara by práce měly začít brzy po začátku příštího roku, samozřejmě s ohledem na klimatické podmínky. Nejprve proběhne rekonstrukce vodovodního řadu, poté kanalizace a nakonec budou položeny nové ...
Comments_counter 0
Teprve na třetí pokus se podařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce Okružní ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Tovární a Mnichovická. V prvním kole se žádná firma do výběrového řízení nepřihlásila, v druhém kole nabídnutá cena výrazně převyšovala očekávání radnice. Třetí výběrové řízení nak ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 10/26/17
Kolínská radnice opětovně vypsala výběrové řízení na rekonstrukci Zlaté uličky, protože v prvním kole se žádná firma nepřihlásila. V podmínkách nového výběrového řízení již není termín dokončení stanoven do konce letošního roku, ale je posunut do jara roku 2018. Mimo nové kanalizace a povrchu komuni ...
Comments_counter 13 Comments_counter_lastcomment 10/26/17
Město Kolín by do konce října mělo uzavřít smlouvu s vítěznou firmou na realizaci zakázky Rekonstrukce bytového domu Legerova 224. Jde o bývalou ubytovnu, kterou se město před časem rozhodlo odkoupit a zrekonstruovat. Místo ubytovny zde budou vybudováno osm "podporovaných" bytů, a to zejména pro oso ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 10/25/17
Město Kolín ve spolupráci s architektem Tomášem Cachem, dopravním urbanistou se specializací na cyklodopravu, v současné době spolupracuje na finální podobě dopravně inženýrského opatření, kde jsou navrhovány nové trasy pro cyklisty v celém centru města Kolína. Architekt Tomáš Cach se již také spolu ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/20/17
Ještě v letošním roce by měl být dokončen projekt Vodohospodářského sdružení na propojení jednotlivých vodovodních sítí v do pěti vodáren. Prvním důvodem je ohrožení České republiky, Středočeský kraj nevyjímaje, nedostatkem vody do příštích let a desetiletí. Proto má ve Středočeském kraji koncepčně ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 10/19/17
Na kolínském centrálním hřbitově byla zahájena oprava vnější fasády budovy obřadní síně. Na fasádu bude použita barva, které je zde historicky dána, a opraven bude i štít, včetně na něm umístěné sochy. Celkové náklady na opravu, která byla konzultována s městským architektem Davidem Mateáskem, by mě ...
Comments_counter 0
Na dvou vjezdech do Kolína se objeví nové dopravní informační tabule pro řidiče, které řidiče seznámí s kapacitami parkovišť. Tabule budou navíc doplněny o čas, který bude potřeba na dojezd do centra města s ohledem na aktuální plynulost dopravy v Kolíně. Jedna informační tabule bude umístěna na Pol ...
Comments_counter 0
Po letní přestávce byla v nedávných dnech zahájena druhá etapa opravy šestnáctipatráku v Tyršově ulici, v rámci které probíhá rekonstrukce lodžií - včetně výměny oken a balkónových dveří - a odstraňování nebezpečného azbestu v celkem devadesáti bytových jednotkách. Zahájení první etapy prací proběhl ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/16/17
V letošním roce návštěvníky centrálního dětského hřiště vítal zavřený stánek s občerstvením. Přes veškerou snahu se jej městu nepodařilo pronajmout, žádný provozovatel o něj z důvodu nerentability provozu nejevil zájem. Ale příští sezónu bude vše jinak. Město se rozhodlo jít formou zápůjčky a o tu p ...
Comments_counter 19 Comments_counter_lastcomment 10/20/17
Stará a dávno nefunkční uhelna a kotelna, která se nachází v ulici Míru před bytovým domem u křižovatky s ulicí Hrnčířská, již brzy vezme za své. Ohledně stavby, která hyzdí veřejný prostor, se dlouhou dobu vedly spory ve věci majetkoprávních vztahů. "Nakonec se ukázalo, že za tu stavbu má zodpovědn ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/12/17
Před několika lety se městu podařilo s TPCA uzavřít dohodu o dočasném uvolnění bytů vyhrazených pro potřeby automobilky občanům, kteří nejsou zaměstnaci automobilky. Díky této dohodě se tak městu podařilo v podstatě všechny volné byty (v lokalitách Kasárna a Pod Vodárnou) obsadit, čímž bylo jednak u ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/12/17
Rekonstrukce Pražské ulice by měla být zahájena již v pondělí 16. října. V první fází bude Vodohospodářské sdružení opravovat vodovodní a kanalizační sítě. Rekonstrukce bude rozdělena etapy a opravovat se začne ve směru od náměstí Republiky k Modrému bodu. Jako první bude (do konce letošního roku) p ...
Comments_counter 0
Možnost realizace nové sportovní haly v Borkách nabírá stále jasnější kontury. Již velmi brzy by měla být dokončena finální studie. "Měli jsme veřejné slyšení, na kterém zazněla řada konstruktivních připomínek ze strany sportovních klubů. Ty jsme z velké části zapracovali. Neujzásadnější připomínkou ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/18/17
Na sobotu 7. října od 13 do 18 hodin připravilo studio Televize Kolín svůj historicky první Den otevřených dveří, a to v areálu Základní školy Bezručova, kde má televize své zázemí. "Hlavním bodem programu budou workshopy zaměřené na tvorbu zpravodajských příspěvků. Dozvíte se, jak probíhá příprava ...
Comments_counter 0
Město vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "referent cestovního ruchu" s nástupem pokud možno ihned. Pracovník bude mít na starosti tvorbu image Kolína jako turistického místa. V náplni práce nebude chybět zajišťování prezentací na veletrhy, tiskové konference a do médií. Dále bude ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 10/8/17
Výběrové žízení na zhotovitele, který by měl realizovat revitalizaci okolí chrámu sv. Bartoloměje, již proběhlo, ve hře jsou celkem tři nabídky. V současné době běží lhůty na případná odvolání a město musí nechat posoudit průběh výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj ČR. "Na první pohled to ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/4/17
Kolínská radnice vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavby nového pavilonu v areálu Mateřské školy Pohádka v Chelčického ulici. Projektantská cena stavby činí cca 16 mil. Kč, z toho dotačně hrazeno bude cca 14 mil. Kč. Vysoutěžená cena se však může ještě snížit. "Pokud vše proběhne, jak má, nov ...
Comments_counter 0
Město Kolín získalo dotaci na devět sestav podzemních kontejnerů a z Centra pro regionální rozvoj ČR se mu již vrátila všechna potřebná povolení. Proto v minulých dnech již vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele. Pokud nenastanou komplikace, první sestavy by podle místostarosty Michaela Kašpara měl ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.