Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Ve čtvrtek 1. února bude konečně zahájena slibovaná rekonstrukce Okružní ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Tovární a Mnichovická. Rekonstrukcí projde jak samotná komunikace, tak chodníky a část kanalizačního řadu. Instalováno bude také nové veřejné osvětlení, mobiliář a provedeny sadové úpra ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 1. února bude v Kouřimské ulici zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od náměstí směrem ke křižovatce s ulici Karolíny Světlé. Oprava si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Vodohospodáři by zde měli pracovat po dobu cca jednoho měsíce. Následná rekonstrukce kanalizace by pak měla ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 1/31/18
V pořadí již čtyřiadvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 29. ledna od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Zastupitelé budou hlasovat např. o návrzích obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného pros ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 25. ledna v podvečerních hodinách došlo k havárii vody v zálabské části Kolína, díky které bude možná i několik dnů neprůjezdná část frekventované Veltrubské ulice. "VODOS Kolín nám oznámil další havárii vody na Zálabí. Z tohoto důvodu v pátek 26. ledna dopoledne uzavřeme křižovatku Veltr ...
Comments_counter 35 Comments_counter_lastcomment 1/30/18
Automobilka TPCA uzavřela dohodu o kolektivním vyjednávání s odborovými organizacemi. Zaměstnanci v dělnických profesích si tak v průměru měsíčně polepší v roce 2018 o 1.750 Kč a od 1. ledna 2019 o dalších 1.900 Kč. Do uvedeného zvýšení mzdy jsou započítány i prémie. "Součástí dohody mezi TPCA a odb ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 1/28/18
Právě dnes by měla proběhnout další koordinační schůzka zástupců města s projektanty malé sportovní haly, která by v dohledné budoucnosti měla vyrůst v Borkách. "Budeme už řešit interiéry, vnitřní vybavení, napojení na kanalizaci a další věci. Je nastaven harmonogram projektování, kdy do konce léta ...
Comments_counter 20 Comments_counter_lastcomment 2/2/18
Od středy 24. ledna budou uzavřena plocha mezi nádražím a bývalým novinovým stánkem a tedy i parkoviště pro cca sedm desítek osobních automobilů. "Prostor bude uzavřen několik měsíců. Není jiná alternativa, protože se musí udělat kanalizace. Nejlepší by bylo, kdyby alespoň kolínští řidiči jezdili ch ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 1/25/18
Před časem jsme vás informovali, že v souvislosti s výstavbou nového autobusového terminálu by souběžně mohla proběhnout rovněž rekonstrukce staniční budovy. Zájem budovu rekonstruovat na jaře potvrdila starostovi Vítu Rakušanovi společnost Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). A jak se zdá, záje ...
Comments_counter 12 Comments_counter_lastcomment 1/26/18
Vůbec poprvé v historii se kolínské porodnici podařilo zdolat hranici 1.300 dětí narozených v průběhu jednoho roku, a to o 69 miminek. Z toho bylo 621 holčiček a 748 chlapečků, na všechny narozené děti připadlo 18 dvojčat. "O 111 děťátek, převážně předčasně narozených, jsme se postarali i na naší je ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 1/24/18
Budova bývalé okresní vojenské správy na náměstí Republiky již dlouhou dobu strádá a chátrá. Vedení města se v dohledné době chystá oslovit vlastníka nemovitosti s dotazem, zda již pokročil ve svých plánech s využitím budovy. Plánů zde již bylo v minulosti několik. Nejprve se hovořilo o přestavbě a ...
Comments_counter 7 Comments_counter_lastcomment 1/24/18
V minulém roce se kolínské radnici podařilo snížit dluh města na aktuálních 486 mil. korun. Kolín se tím v oblasti zadlužení ocitl mimo tzv. černá čísla. "Když jsme kdysi jednali s ministerstvem financí o různých návratných finančních výpomocích, tak město bylo v černých číslech, dokud dluh při veli ...
Comments_counter 37 Comments_counter_lastcomment 8/5/18
Pod názvem Řídím Kolín byla v našem městě spuštěna nová aplikace, která by formou hlasování měla umožnit lidem v některých záležitostech spolurozhodovat o dění ve městě. "Určitě nepůjde o běžně investiční akce, jako např. opravy kanalizace nebo chodníků. Projekt funguje spíše na participační projekt ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/22/18
Oblastní nemocnice Kolín oznámila, že plánuje stavební úpravy v budově CH, kde projde modernizací chirurgická ambulance. Z tohoto důvodu bude nutné po dobu rekonstrukce přestěhovat ambulanci Lékařské pohotovostní služby pro dospělé do nedaleké budovy K, konkrétně do prostor revmatologické ambulance. ...
Comments_counter 0
Od pátku 6. ledna do neděle 8. ledna křižovali kolínské ulice a ulice okolních obcí tříkráloví koledníci. Každoročně pořádaná Tříkrálová sbírka byla odstartována Tříkrálovým zastavením, které se v pozdním pátečním odpoledni konala na Karlově náměstí. Sváteční večer byl upořádán jako symbolické zakon ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/24/18
Do 31. ledna 2018 mohou kolínští občané, právnické osoby nebo kolektivy osob se sídlem v Kolíně podávat návrhy na udělení Ceny města Kolína za rok 2017. Je možné nominovat nejen jednotlivce, ale rovněž právnické osoby či kolektivy osob. Vybraná osoba či osoby pak projdou schvalovací procedurou nejpr ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 1/12/18
Na sociálních sítích se stále častěji objevují stížnosti na nelegální jízdy terénních automobilů po "Viničáku". Několik stížností obdržel e-mailem i místostarosta Michael Kašpar. "Budeme dělat různá opatření, aby se to nestávalo. Na cestu proti vodárně jsme už na podzim dávali závoru, nicméně nějaký ...
Comments_counter 0
V pátek 8. ledna proběhlo na radnici oficiální čtení vánočních přání, které lidé vhodili do schránky umístěné pod vánoční stromem na Karlově náměstí. Schránka obsahovala celkem pětasedmdesát dopisů, z nichž některé obsahovaly přání hned několik. Mimo to schránka obsahovala také sedm korun, které dle ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 1/9/18
Na první pohled se sice zdánlivě nic neděje, avšak zhruba v polovině prosince bylo staveniště předáno společnosti BFK a ta již provádí stavebně-historické průzkumy. Podle harmonogramu prací je od zahájení prací počítáno osmdesát týdnu na kompletní revitalizaci okolí chrámu vyjma kostnice. Její rekon ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 1/9/18
Aktuálně se město chystá rozšiřovat parkovací místa v ulicích Tyršova a Funkeho. Rada města schválila návrh na výběr dodavatele, který zpracuje projektovou dokumentaci. "Snažíme se v možnostech, které nám sídliště, územní plán či vlastnické poměry dovolují, samozřejmě nová parkovací místa vytvářet," ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 9/29/18
Město Kolín se s Povodím Labe dohodlo na výpůjčce pozemků mezi zdymadlem a železničním mostem. "Dohodli jsme se, že výpůjčka bude zdarma a my tam budeme moci umístit koše, lavičky a celkově se o to místo starat a zkultivovat jej. Ještě jsme dolaďovali nějaké právní aspekty předmětných smluv, nicméně ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 1/7/18
Kolínská radnice již vysoutěžila stavební akci na instalaci devíti nových sestav podzemních kontejnerů a nyní čeká na schválení správného průběhu výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj. Uvedené schválení je nutné, protože akce bude z větší časi financována z dotačních prostředků Ministerstv ...
Comments_counter 0
V sobotu 6. ledna od 16:30 hod. se na Karlově náměstí bude konat Tříkrálové zastavení. Na programu bude příchod Tří králů, požehnání a tříkrálový příběh. Přivítání bude v režii starosty Víta Rakušana. O hudbu se postará skupina Awaken a Petr Nobilis. V rámci akce bude zahájena Tříkrálová sbírka a k ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.