Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Ve středu 1. srpna od 17 hodin se uskuteční čtvrtá prázdninová Otevřená ulice, která se stejně jako minulá - ale tentokrát již naposledy - bude konat u Labe v prostoru pod novou lávkou na zálabské straně řeky. K vidění zde bude fotografická výstava černobílých fotografií od kolínského fotografa Jose ...
Comments_counter 0
V sobotu 28. července se na Kmochově ostrově uskutečnil již 11. ročník TPCA Beat festivalu, který ve spolupráci s městem Kolín pořádá automobilka TPCA. "Na začátku diváky rozparádili legendární rockeři Abraxas se svými hity Karel drogy nebere nebo Nekonečné boogie, aby se po soutěži regionálních kap ...
Comments_counter 0
Jak známo, v pondělí 2. července začaly platit změny ve vydávání řidičských průkazů. Nejvýraznější změnou je, že žadatelé o vydání řidičského průkazu mohou nově podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Doposud tak mohli učinit pouze v místě trvalého bydliště. A navíc, k žá ...
Comments_counter 0
Posledním důležitým problémem, který bylo nutné vyřešit před zahájením výstavby obchodního centra v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry, bylo připojení ze silnice II/328 (vedoucí od kruhového objezdu v Ovčárech směrem k dálnici D11), aby zákaznici z okolních obcí mohli k obchodnímu centru zajíždět přímo. ...
Comments_counter 0
Okolo budovy kolínského gymnázia vyrostlo lešení, proběhla posouzení stavu krovů a klempířských prvků a na posledním kontrolním dnu byla odsouhlasena technika opískování staré fasády. "Připravilo se několik vzorků a několik možných alternativ a přítomní památkáři odsouhlasili způsob, jakým bude čišt ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 7/26/18
Rada města schválila uzavření smlouvy budoucí se společností ČEZ týkající se přeložky kabeláže, která souvisí s plánovanou investiční akcí před Novou poliklinikou. Celý prostor před poliklinikou se má kompletně změnit. Právě smlouva o přeložce kabelů byla podmínkou, jejíž splnění má vést k vydání st ...
Comments_counter 0
Přesně před týdnem, tedy v pondělí 16. července, byla městem předána stavební firmě k rekonstrukci Zlatá ulička. Ta se původně měla opravovat již v loňském roce, ale do prvních dvou výběrových řízení se žádné firmy nepřihlásily. "V této krásné historické propojce, která vede ze středu města do někde ...
Comments_counter 0
V nejbližích dnech by měla být zahájena výstavba nových parkovacích míst v Čechových sadech, kde na zeleném pruhu podél ulice Žižkova budou vybudována šikmá stání, která nahradí dosavadní podélná stání. Pod zeleným pruhem však vede parovod kolínské elektrárny a chystaná výstavba se tak zkomplikovala ...
Comments_counter 12 Comments_counter_lastcomment 7/27/18
Máte zahrádku v zahrádkářské kolonii nebo dům se zahradou? Město Kolín uspělo s žádostí o dotaci na podporu domácího kompostování. Pokud jste již tak neučinili v minulosti a jste z katastrálního území Kolín, tak stále ještě můžete žádat o plastový kompostér o objemu 900 l, který by měl vynikat vysok ...
Comments_counter 0
Od středy 18. července by měl být spuštěn režim "chytrého parkování" na upraveném parkovišti na Obecním dvoře. Počet míst byl zhruba zachován. "Měla by tam fungovat možnost navádění na jednotlivá parkovací místa jako na Karlově náměstí. Vše se samozřejmě promítne do mobilní aplikace a webového rozhr ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 7/30/18
Ve středu 18. července od 17 hodin se uskuteční druhá prázdninová Otevřená ulice, která se stejně jako minulá bude konat u Labe v prostoru pod novou lávkou na zálabské straně řeky. K vidění zde bude fotografická výstava "Stíny", kterou připravil kolínský fotograf Jaromír Novotný, na kytary zahraje d ...
Comments_counter 0
Dlouho očekávaná rekonstrukce Třídvorské ulice měla být dávno v plném proudu, ale bohužel, firma POHL z Roztoků u Prahy, která zakázku vysoutěžila, ještě ani nepřebrala staveniště, natož aby zahájila stavební práce. V příštích dvou týdnech by mězi městem a firmou měla proběhnout jednání, která by ve ...
Comments_counter 0
Rada města schválila aktualizaci Plánu rozvoje rodinné politiky města Kolína, který vznikl již v roce 2015 s platností do letošního roku. Nově byl plán aktualizován do doku 2020. Již brzy bude k dispozici veřejnosti na webu města, kde je dosud umístěn původní plán. Najdete jej mezi strategickými dok ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 7/15/18
Ve středu 11. července byl uveden do předčasného užívání nově vybudovaný autobusový terminál. Prozatím byl zahájen provoz v části u nádražní budovy. Informační systém bude spuštěn v polovině prázdnin. Pro městskou autobusovou dopravu jsou vyhrazena první dvě pozice zleva (při pohledu z ulice Dukelsk ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 7/13/18
Od února město marně hledá firmu, která by zhotovila kuličkovou dráhu na svahu centrálního hřiště. Bohužel, během dvou výběrových řízení se zakázka nevysoutěžila. V současnosti běží třetí, aktuálně město jedná s dvěma firmami. I kdyby však tentokrát vyběrové řízení skončilo vysoutěžením firmy, nebud ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 7/12/18
Ve středu 11. července od 17 hodin se uskuteční další z řady Otevřených ulic, která se tentokrát bude konat u Labe v prostoru pod novou lávkou za zálabské straně řeky. K vidění zde bude výstava studentů fotografie z Odborné střední školy podnikatelské Kolín. Studenti pořídili fotografie pod vedením ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 7/23/18
Vedení města požádalo městskou policii, aby se aktuálně věnovala zastávkám městské autobusové dopravy, kde v prostoru zastávek parkují řidiči. "Žádáme i řidiče, aby neparkovali na autobusových zastávkách. Městská policie se tomu bude věnovat a bude opravdu nekompromisní. Řidiči si vůbec neuvědomují, ...
Comments_counter 8 Comments_counter_lastcomment 7/14/18
Rada města Kolína se rozhodla oslovit firmy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy plotu a dvora" v zadním traktu Základní školy Kolín II v Kmochově ulici. "Na dvoře školy se opravuje fasáda, teď se opravila tělocvična včetně fasády i střechy a poslední, co ještě zbývá opravit, ...
Comments_counter 0
Podle posledních informací projekt nového podchodu pod železniční stanicí s vyústěním na Starokolínské ulici dostal zelenou. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se tak může pustit do faktického projektování nového bezbariérového podchodu. A právě na existenci tohoto podchodu závisí budoucí exist ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé schválili návrh na zrušení protialkoholní záchytné stanice. Žádost o zrušení tohoto zdravotnického zařízení podepsaná místostarostou Tomášem Růžičkou již byla prostřednictvím datové schránky odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje. Záchytka bude zrušena k 31. prosinci 2018. ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.