Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Radnice vybrala dodavatele na pořízení a distribuci žlutých plastových popelnic, které poslouží k efektivnějšímu třídění odpadu. Žlutá popelnice je určena pro odpad z plastu. Investiční akci v hodnotě 1 775 000 Kč bez DPH vyhrála společnost TBA plastové obaly s.r.o. z Leštiny. „K podpisu smlouvy by ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 9/11/18
Informační tabule u bývalého zámeckého pivovaru dosloužila. Výrazně tomu pomohl sluneční žár, který se podepsal na jejím vzhledu - vypadala jako spálená. Podnět k obnově tabule začali vedení městu dávat i samotní občané. Na podzim se dočkají nové. „O tom, že tabule je v nevyhovujícím stavu, víme. Ob ...
Comments_counter 7 Comments_counter_lastcomment 9/12/18
Ve středu 29. srpna v 17 hodin se bude konat poslední prázdninová Otevřená ulice, a to opět v parku Komenského. Přijďte si prohlédnout a třeba i zakoupit fotografie, jejichž prodej poslouží dobré věci. "Fotky vystavuje Pouliční fotograf Pavel Klučar, který je dnes už vlastně součástí Otevřené ulice ...
Comments_counter 0
Rekonstrukce stávající fasády gymnázia, kterou zahájila společnost Jensovsky, s.r.o. začátkem července, pokračuje dle harmonogramu. V současné době je pískována původní fasáda a byly započaty restaurátorské práce na freskách, které jsou umístěny mezi okny. „Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o výst ...
Comments_counter 0
V ulici Březinova stále probíhá výstavba parkoviště, jehož předání městu mělo proběhnout již začátkem srpna. Společnost Building Agency termín dokončení stavby nesplnila a proto vedení města Kolína uplatní sankce za nedodržení smluvní lhůty, a to formou finanční náhrady, která činí 1 700 Kč za každý ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 8/31/18
Medvědí louka, jak je přezdívaná travnatá část parku podle oblíbených pohádkových postav medvědů "Potkali se u Kolína" před vstupem do zálabského lesoparku Borky, nejspíš projde v následujících dvou až čtyřech letech úpravou.  Vizi proměny zahradního prostranství vedení města diskutuje s kolínským a ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 9/3/18
Tak jako každý rok i letos připravili provozovatelé kolínské řepařské drážky o prázdninovém víkendu ve dnech 25. a 26. srpna 2018 zábavné odpoledne pro všechny zájemce o projížďku parním vlakem po řepařské drážce. Program bude tradičně obohacen o přepadávání vlaků kovboji na koni (vždy do 14 hodin), ...
Comments_counter 0
Kolínská radnice vysoutěžila dodavatele na restaurování chrámového pokladu, který spadá do vlastnictví římskokatolické církve. Nadlimitní veřejnou zakázku získal restaurátor Norbert Riegel za cenu 609 500 Kč. Nově zrestaurované předměty budou poté vystaveny v prvním nadzemním podlaží zvonice chrámu ...
Comments_counter 0
Dvě oblíbené společenské akce - Blešák na vzduchu a další Otevřená ulice - se uskuteční ve středu 22. srpna od 17 do 19 hodin v parku Komenského. „Loni se spojení blešáku a Otevřené ulice povedlo, a tak ho chceme zopakovat. Myslíme, že si máme co nabídnout a že to pro návštěvníky obou akcí bude zají ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 9/3/18
Rada města v rámci investiční akce "Výstavba dopravního terminálu Kolín" schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení k dobíjecím stanicím s předním dodavatelem energií společností ČEZ, a.s., který zde uvede v provoz veřejné dobíjecí stanice pro automobily a ele ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 8/31/18
Vedení města Kolína dlouhodobě zvažuje vybudování cyklostezky, která by vedla od dopravního terminálu v ulici Dukelských hrdinů do Havlíčkovy ulice. Celková délka dráhy by měla být přibližně tři kilometry a vedla by po obou stranách ulice. „Projekt splňuje kritéria pro podání žádosti z Integrovaného ...
Comments_counter 19 Comments_counter_lastcomment 8/22/18
Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení je kolínskou nemocnicí dlouhodobě plánovaná, první stavební práce budou zahájeny již letos. Nově vzniknou například čtyři moderně vybavené pokoje v porodnické části, které zajistí rodičkám větší komfort a soukromí, lepší zázemí získá i zdravotnický pe ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 8/16/18
Ve středu 15. srpna od 17 hodin se uskuteční šestá prázdninová Otevřená ulice, která se stejně jako minulá bude konat v parku Komenského. K vidění zde bude fotografická výstava "Muži v černém" od kolínské fotografky Hany Morové, o hudební doprovod se postará George and The Boogie Allstars aneb rock' ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 8/20/18
Základní škola v Sendražicích se po výměně oken dočká další investice, a to komplexní rekonstrukce kotelny, která je před zahájením topné sezóny nezbytná. „Kotelna je prakticky v havarijním stavu a už by se ji nejspíš do topné sezóny nepodařilo zprovoznit,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Vedení ...
Comments_counter 0
Vysoce frekventované autobusové nádraží se potýká s nepořádkem v podobě odhozených odpadků, cigaretových nedopalků či znečištěných povrchů na ploše nově vybudovaného terminálu. Na vzniklou situaci reagovalo vedení města Kolína, které iniciovalo schůzku s městskou policií a společností AVE Kolín s.r. ...
Comments_counter 27 Comments_counter_lastcomment 8/17/18
Rekonstrukce hlavního vodovodního řadu v ulici Na Magistrále, konkrétně v úseku od křižovatky s ulici Benešova ke křižovatce s ulicí A. M. Jelínka (naproti kadeřnictví), probíhá již od poloviny června. Práce v zásadě probíhají dle stanoveného harmonogramu, došlo jen k dílčím technickým problémům. „N ...
Comments_counter 0
Rada města schválila zadávací řízení na dodávku kompostérů o objemu 900 litrů organického odpadu, které uvítají jak  majitelé rodinných domů, tak zahrádkáři. Pokud se podaří dodavatele vysoutěžit, kompostéry by mezi jednotlivé žadatele mohly být distribuovány na podzim.„Zakázka by se měla pohybovat ...
Comments_counter 11 Comments_counter_lastcomment 8/16/18
Na kolínském sídlišti poblíž supermarketu Kaufland se obyvatelé města dlouhodobě potýkají s nedostatečnou parkovací kapacitou. Tento deficit by měl být brzy vyřešen, město v ulici Březinova dokončuje výstavbu nového parkoviště. „Do poloviny srpna vznikne ve vytížené sídlištní lokalitě poblíž kolínsk ...
Comments_counter 0
Obyvatelé Výfuku, kteří bydlí v ulici Tůmova, se konečně dočkají kompletní rekonstrukce kanalizační stoky a následného položení nového povrchu. Rada města Kolína totiž schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na výše uvedenou akci, kde základním hodnotícím kritériem je cen ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 8/7/18
Od pondělí 6. srpna do neděle 19. srpna proběhne v kolínské automobilce TPCA plánovaná odstávka výroby a valná většina pracovníků si vybere dovolenou. "Ale ani o odstávce život v továrně zcela neutichne, pauza ve výrobě bude tradičně využita k údržbě a renovaci strojů a zařízení. V době odstávky výr ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 8/16/18
Před výstavbou nového skateparku, respektive kompletní rekonstrukcí stávajícího, zbývá městu dořešit smlouvu s Krajskou údržbou silnic Středočeského kraje, která souvisí s chystanou rekonstrukci Nového mostu. Ta by mohla být zahájena zhruba za rok a půl či za dva. "Rekonstrukce mostu se samozřejmě v ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 8/3/18
Poslední fáze rekonstrukce Ovčárecké ulice proběhne v době odstávky provozu TPCA, tedy od pondělí 6. srpna do pátku 17. srpna. Nový povrch zbývá položit na dvou úsecích. První je od železniční vlečky do Parama ke křižovatce s ulicí Kolínskou, včetně samotné křižovatky, druhý od konce Kolína k míst ...
Comments_counter 0
V nejbližších dnech by již měl být znám vítěz výběrového řízení na dodání cyklověže u autobusového a vlakového nádraží. Firma postaví cyklověž pro 118 kol a vybuduje všechny přístupové chodníky a postará se i o zeleň. "Pokud se povede vysoutěžit a pokud se povede vysoutěžit za předpokládanou cenu, c ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 8/6/18
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.