Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Rekonstrukci Nového mostu bude zadávat a financovat Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. K jednání přizvala i zástupce města Kolína a předloženy by měly být i samotné podněty od občanů ze Zálabí. „Oceňujeme, že se taková schůze koná. Za nás se jí zúčastní Odbor regionálního rozvoje, O ...
Comments_counter 11 Comments_counter_lastcomment 11/2/18
Město v současné době dokončilo projekt pro výstavbu nového pavilonu se čtyřmi odbornými učebnami pro Základní školu Bezručova a Základní školu Masarykova. Jedná se o investiční akci v celkové hodnotě cca 25 milionů korun včetně vybavení, přičemž devadesát procent nákladů bude hrazeno z dotace Minis ...
Comments_counter 0
Začátkem října byly, prozatím ve zkušebním provozu, spuštěny nové informační tabule s přehledem odjezdů městských a regionálních autobusových linek. Umístěny jsou, dočasně po dobu rekonstrukce nádražní haly, na sloupu zastřešení mezi vchody do haly - poté se přemístí na obvodovou stěnu budovy Správy ...
Comments_counter 0
Město hledá varianty, jakým způsobem pomoci jídelnám či tělocvičnám, které potřebují opravit. Potíž je v tom, že v České republice nejsou na jídelny, kuchyně a tělocvičny žádné dotace z evropských fondů, které by obcím finančně pomohly. Pro halu Bios se však řešení našlo, a to formou projektové žádo ...
Comments_counter 0
V návaznosti na celotýdenní oslavy stého výročí vzniku republiky, které probíhají nejen v Kolíně, ale po celé České republice, se v pátek 26.10.od 10 hodin v ulici Na Hradbách a Karoliny Světlé bude konat stylový prvorepublikový trh. Kromě trhu zde bude i bohatý odpolední doprovodný program jako hud ...
Comments_counter 0
Jak jsme vás již před časem informovali, v měsíci říjnu se distribuují žluté popelnice o objemu 240 litrů, určené k třídění odpadu z plastu. Rozvoz zajišťuje dodavatelská společnost TBA plastové obaly s.r.o. dle seznamu předem přihlášených zájemců. Rozvozový vůz má k dispozici vždy 10 – 20 kusů nádo ...
Comments_counter 0
Ve středu 24. října od 19 hodin se v obřadní síni radnice uskuteční koncert v rámci oslav k výročí sta let od vzniku Československé republiky. Účinkujícími jsou Valérie Zawadská - První Dámy Masarykovy a Doležalovo kvarteto. V devadesátiminutovém programu se můžeme těšit na Smyčcový kvartet č ...
Comments_counter 0
V pondělí 22. října v 16:00 hodin vítězné strany komunálních voleb do Zastupitelstva města Kolína podepíší koaliční smlouvu. „Koaliční smlouva bude podepsána po zasedání Rady města. Dokument koaliční smlouvy není příliš konkrétní, co se programových priorit týče, jedná se pouze o obecná ustanovení. ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/25/18
Poslední etapa výstavby kolínského dopravního terminálu v podobě rekonstrukce kanalizačního řadu a finální úpravy povrchů vozovky a chodníků byla úspěšně dokončena.  V pátek 19. října se tak  na základě povolení k předčasnému užívání otevírá pro dopravu ulice Dukelských hrdinů v úseku od vjezdu na o ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 10/28/18
V souvislosti s oslavami výročí sto let od vzniku Československé republiky hodlá město zanechat v Kolíně trvalou tematickou uměleckou stopu v hodnotě přibližně 150 000 Kč, kterou získá z výtěžku koncertu Evy Urbanové a Moravského klavírního tria. Jakou podobu bude umělecké dílo mít, rozhodne veřejné ...
Comments_counter 0
Taková je vize vedení města a městského architekta Davida Mateáska. „Když se člověk rozhlédne okolo, tak zjistí, že je to ulice plná krásných prvorepublikových vil, která byla dříve reprezentativní a postupem času svou původní kvalitu ztratila. Proto jsme se s panem architektem bavili o řadě jemných ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 10/18/18
Regionální muzeum v Kolíně spolu s Městem Kolín zvou všechny příznivce pamětních dobových fotografií k malému zastavení na Karlově náměstí,  kde probíhá zde velkoplošná fotografická výstava zachycující dění v Kolíně v letech 1914 – 1918 pod názvem „100 let republiky / Kolín 1914 – 1918“. „Výstava po ...
Comments_counter 0
Máte-li doma žáka deváté třídy základní školy, který ještě není zcela rozhodnutý, jakým směrem se bude jeho následující studium ubírat, nebo neví, jakou školu si vybrat, má možnost se s jednotlivými studijními obory seznámit. V městském společenském domě se ve dnech 15. a 16. října od 10:00 hodin ko ...
Comments_counter 0
Do začátku adventu sice ještě zbývají dva měsíce, ale přípravy pro realizaci oblíbených adventních trhů už začínají. V této souvislosti město Kolín nabízí k pronájmu dva dřevěné uzamykatelné stánky o velikosti 200x150x250 cm. Pro případné zájemce to znamená možnost prodávat svůj sortiment v bezprost ...
Comments_counter 0
V Kolíně se aktuálně testují dvě City SOS hlásky, a to na nádraží a u lávky na zálabské straně, tedy v místech s vysokou koncentrací lidí. Jedná se o výrobek kolínské společnosti Spel, a.s., která se vývojem podobných technologií zabývá řadu let. Provoz City SOS hlásky je obdobný jako u hlásky dálni ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/12/18
Letošní extrémně vysoké teploty s minimem srážek vzbuzují obavy o dostatek pitné vody, Město Kolín však našlo způsob, jak v pilotních místech monitorovat a vyhodnocovat spotřebu vody či detekovat případné havárie, které vedou ke zbytečným ztrátám. "V polovině září jsme s partnery města úspěšně spust ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/10/18
Původní stará farní škola a zvonice v areálu chrámu sv. Bartoloměje prochází další fází úprav. Tentokrát se jedná o vybavení interiérů v podobě instalace technických zařízení a interaktivních expozic. Radnice ve výběrovém řízení vybrala animační studio KLUCIvespolek, s.r.o. „Firma může s vybavováním ...
Comments_counter 13 Comments_counter_lastcomment 10/14/18
V průběhu měsíce října se očekává pravděpodobně úplná uzavírka Havlíčkovy ulice. Důvodem jsou plánované práce na silnici, kde proběhne oprava dešťové kanalizace, a to v úseku o délce přibližně dvaceti metrů. „Jedná se o investici Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD). Zatím nemáme další bližší info ...
Comments_counter 0
Rada města vybrala zhotovitele zakázky malého rozsahu pro vybudování I. a III. etapy veřejného osvětlení v areálu zámeckého pivovaru v celkové hodnotě 1 338 090 Kč. Výběrové řízení vyhrála společnost AVE CZ s výrazně levnější konkurenční nabídkou. Termíny realizace jsou plánovány v rámci první etapy ...
Comments_counter 0
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Kolíně“ neboli výstavba cyklověže bude mít nového zhotovitele. Důvodem je, že původně vysoutěžená firma HOFI engineering s.r.o., nedodala - v souladu s výzvou - potřebné dokumenty a tudíž byla radou měst ...
Comments_counter 29 Comments_counter_lastcomment 10/10/18
Od 9. září do 3. prosince 2018 probíhají benefiční koncerty na podporu sbírky pro stavbu nových varhan v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pod názvem „Katedrály pomáhají katedrále“. Jedná se o regionální podporu Národní sbírky pro svatovítské varhany. Organizátoři projektu jsou Římskoka ...
Comments_counter 0
Kolínské památky budou zase o krok blíže k turistům. Do konce roku se dočkají nově vybudovaných informačních panelů se základními informacemi, a to ve dvou jazycích – českém a anglickém. Prozatím budou nainstalovány ke dvaceti pamětihodnostem, do budoucna se však počítá až s pětašedesáti. „Myslíme s ...
Comments_counter 0
V neděli 28. října uplyne 100 let od vzniku Československé republiky a v souvislosti s oslavami hodlá město zanechat v Kolíně trvalou tematickou uměleckou stopu. Jak bude výsledný projekt vypadat, zatím není známo – Rada města Kolína vyzývá občany, aby se do tvorby díla zapojili vlastním námětem. „J ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.