Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Rada města schválila postup výpočtu finanční kompenzace při významném omezení přístupu do obchodu nebo provozovny pro zásobování a zákazníky při rekonstrukci či stavební úpravě ulic v Kolíně, a to s dobou trvání realizace nad šest měsíců. Modelem finančních kompenzací město reagovalo zejména na žádo ...
Comments_counter 0
Vedení radnice, kromě setkání s okolními městy, chce zahájit tradici kulatých stolů napříč kolínským politickým spektrem. Jejich podstatou má být diskuze nad tématy, která jednoznačně přesahují jedno volební období. „Byli jsme k tomu historicky vyzývání a koneckonců, proč si nepopovídat. Chceme zaji ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 2/3/19
Oblastní nemocnice Kolín (ONK) zahájila kurz „Už vím, jak zachránit život“. Projekt je realizován s finanční podporou TPCA. Kurz je zaměřen, dle informací ONK, na výuku základní a pokročilé kardiopulmonální resuscitace (KPR) dětí. V základním úrovni je určen pro pedagogické pracovníky, trenéry sport ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 2/1/19
Město plánuje rekonstrukci ulic Moravcova a Březinova. Pokud se na jaře podaří vysoutěžit dodavatele, dojde rovněž k realizací. "Rada města schválila podání žádosti o dotaci na akci 'Rekonstrukce komunikace ul. Moravcova', nejedná se pouze o rekonstrukci ulice Moravcova, jak je uvedeno v názvu žádos ...
Comments_counter 0
Město Kolín, stejně jako cca 170 dalších měst v České republice, získalo skrze iniciativu WiFi4EU poukázku v hodnotě 15 000 EUR na instalaci a provoz wi-fi sítí ve veřejných prostranstvích po dobu tří let. „V současné době pracujeme na tom, aby připojení splňovalo všechny technické parametry a bezpe ...
Comments_counter 52 Comments_counter_lastcomment 12/26/22
Od 1. ledna 2020 budou mít obce nově povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků, a to na základě vyhlášky č. 210/2018 Sb. Tato místa lze zajistit prostřednictvím sběrných kontejnerů či dvorů. Oleje je zakázáno mísit s jiným biologicky rozložitelným odpadem ...
Comments_counter 0
Město Kolín svým občanům v brzké době představí územní studii Vodárna, od které se očekává, že pomůže k vytvoření uceleného rázu v dané lokalitě a vymezí stavební prostory a prostor pro zahrádkářské kolonie. Veřejná debata proběhne v pondělí 4. února od 17 hod.v prostorách Podnikatelského inkubátoru ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 1/30/19
V příštím roce vznikne v Školské ulici přibližně 150 nových parkovacích míst, které propojí nádraží s centrem města. Přípravné práce budou zahájeny již v tomto roce. „Letos bychom chtěli strhnout dům č.p. 162, který je určen k demolici, vytvořit projekt a v příštím roce ho realizovat. Projekt ...
Comments_counter 0
Stávající práce v okolí chrámu sv. Bartoloměje jsou památkáři pozastaveny - v místě mezi chrámovou zvonicí a starou školou došlo k odhalení starých středověkých hrobů. „Byli jsme pověřeni, abychom oslovili archeologický ústav Akademie věd ČR a to jsme již učinili. Průzkum potrvá přibližně tři měsíce ...
Comments_counter 0
Ve středu 6. února od 17 hodin se uskuteční v Podnikatelském inkubátoru veřejné slyšení k projektu „Stromy pod kontrolou“, o kterém jsme již informovali začátkem měsíce. „Lidé budou seznámeni s tím, jaký je stav dřevin a zeleně v Kolíně. Možná se během diskuze objasní i v takové domněnky, že každý v ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/18/19
Rada města schválila veřejnou zakázku a vybraného dodavatele na stavební úpravy tělocvičny Základní školy Masarykova. Stavební práce zahrnují výměnu podlahy a obklady stěn. „Rekonstrukce bude zahájena až v létě, během velkých prázdnin, abychom zbytečně neblokovali tělocvičnu,“ sdělil místostarosta M ...
Comments_counter 0
Projekt výstavby cyklostezky ve směru na Kutnou Horu v zimě nespí, ale pokračuje. Nové informace o procesu poskytl místostarosta Michal Najbrt: „Stále se aktualizují majetkoprávní vztahy, práce na cyklostezce tedy v pohybu jsou. Ve čtvrtek 10. ledna jsme měli např. jednání s panem Maroušem, koordiná ...
Comments_counter 8 Comments_counter_lastcomment 1/27/19
Starosta města Kolína Vít Rakušan opětovně inicioval setkání okolních měst, která poprvé zahájil v roce 2011 a která celkem úspěšně fungovala pět let, než postupně uvadla. Nyní se chce s novým vedením měst znovu sejít u pracovního oběda. „Návrh na setkání přijala vedení měst Kutná Hora, Čáslav a pok ...
Comments_counter 0
Jedno iglú - mobilní zateplený přístřešek pro lidi bez domova - už své místo má, a to na zahradě ubytovny pro osoby bez přístřeší v Polepské ulici. „Letošní zima je zkušení, chceme prověřit jak funkčnost, tak odolnost materiálu a zmapovat poptávku ze strany klientů. V iglú zatím nikdo nepřespal, vzh ...
Comments_counter 0
V druhé polovině října loňského roku odstartoval projekt „Stavíme Vám sen“, jehož cílem bylo vybranému subjektu splnit sen v hodnotě 100 000 Kč, který zrealizují studenti SOŠ a SOU stavební v Kolíně. Autorem projektu je Lepší místo a v současné době už je znám i vítěz. Na základě výzvy se moh ...
Comments_counter 0
V sobotu 26. ledna se v Městském společenském domě (MSD) uskuteční 27. ročník velkého reprezentačního plesu Města Kolína plného hudby i pohybových vystoupení. Dle informací MSD vystoupí stejně tak jako v minulých letech kapela Paragraf 202 se zpěvačkou Janou Bechyňovou. Ve velkém sále zahraje k tanc ...
Comments_counter 0
Město Kolín v roce 2019 rozšířilo stávající právní zastoupení o čtvrtého právního zástupce, jímž se stal Mgr. Prokop. „Zásadní je, že náklady na rozšířené právní služby nenarůstají. Zdůrazňuji, že předem vymezený obnos peněz se rozdělí mezi čtyři právní zástupce místo třech, čili nenavyšujeme ani o ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 1/14/19
Město testuje tři nové membrány, které snižují tvrdost pitné vody v Kolíně a zlepšují tak její kvalitu. Testovací proces poběží zhruba do ledna 2019. Poté město vybere tu nejlepší variantu a zahájí další nezbytné kroky předcházející samotné realizaci – od tvorby projektové dokumentace až po vypsání ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 1/17/19
V neděli 6. ledna od 16 hod. proběhlo na Karlově náměstí Tříkrálové zastavení, jehož pořadatelem byla Farní charita v Kolíně. Tři králové v podobě mladých koledníků - kromě tradiční zvěsti o narození Spasitele - pomohli k výběru dobrovolných finančních darů od lidí. Získané prostředky přispějí k výs ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/7/19
Město Kolín zveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína pro rok 2019. „Kromě provozních nákladů jsme v novém roce umožnili sborům dobrovolných hasičů - v našem územním obvodu - čerpat finance i na modernizaci techniky, takže předpokládáme, ...
Comments_counter 0
Už jste slyšeli o projektu Stromy pod kontrolou? Město Kolín už své „stromy pod kontrolou“ má a chystá k tématu veřejnou prezentaci s besedou. „Stromy pod kontrolou je jednak webová stránka, bezplatný portál s databází a informacemi o stromech ve veřejně přístupném prostoru (www.stromypodkontrolou.c ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 1/10/19
Město Kolín letošní zimu poprvé otestuje nový mobilní ubytovací systém pro lidi bez domova - tzv. bezdomovecké iglú. Iglú je složeno z dobře izolující polyetylenové pěny a hliníková folie, je nehořlavé a výhřevnost vlastním tělem zajistí teplotní komfort o cca 15 až 18 °C vyšší než je okolní teplota ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/5/19
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.