Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

V brzké době se města Kolína dotknou některé uzavírky komunikací, o kterých blíže informoval místostarosta Michal Najbrt. „Protáhla se rekonstrukce mostu u Starého Kolína, který měl být otevřen už na podzim. Dle zpráv Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje by se měl otevřít letos na konc ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 12/2/19
Ačkoliv už jsme se se zimou definitivně rozloučili, „Kolínského sněhuláka“ budeme teprve vítat. Jedná se o první realizované dílo vybrané porotou ve výtvarné soutěži na téma „Současné umění v Kolíně“. Město Kolín zve na jeho slavnostní odhalení. Uskuteční se v pondělí 1. dubna 2019 od 17 hodin v pro ...
Comments_counter 20 Comments_counter_lastcomment 4/9/19
Cena města Kolína byla v letošním roce udělena dvěma významným ženám, kolínských rodačkám – Věře Svobodové a in memoriam Haně Greenfieldové. „Cena města Kolína je cenou, která vychází ze Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má tedy svá přesná pravidla. Nejprve přichází návrhy od občanů, těmi se dále zab ...
Comments_counter 0
Novým poskytovatelem městské autobusové dopravy v Kolíně se stane firma Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. (dále OAD). Dopravce provoz zahájí 1. února 2020 a bude jej zajišťovat dalších následujících deset let. „Do výběrového řízení přišly nabídky dvě, a to od společnosti Arriva Východní Čechy ...
Comments_counter 0
Hodina Země je každoročně konaná mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. Počátky celého projektu sahají do roku 2007, kdy organizátoři upozornili na změnu klimatu očividným způsobem - nechali na hodinu zhasnout světla budovy australské opery v Sydney. Postupně se tradice zhasín ...
Comments_counter 0
Multifunkční Chytrá klíčenka, jeden z projektů Smart City Kolín, je nástrojem určeným dětem. Plní funkci přístupovou (např. školní využití, městská knihovna, městská hromadná doprava), ale i platební. A právě ona platební funkce byla v mínění několika rodičů nikoliv výhodou, ale trnem v oku. Vytýkal ...
Comments_counter 0
Prostor po protialkoholní záchytné stanici je od 1. března městem oficiálně pronajímán neziskové organizaci Prostor plus o.p.s. na provoz K-centra, a to po dobu osmnácti měsíců za částku 2 000 Kč měsíčně. „Záměr byl v pondělí 25. února schválen Radou města a jednoznačně doporučen komisí zdravotní a ...
Comments_counter 0
Město Kolín prostřednictvím nově vznikající pracovní skupiny Smart city hledá další možnosti, jak rozvíjet a zefektivnit život ve městě. Jedním z prvních úkolů bude posoudit zavedení nějaké zastřešující technologie, kde by se (na operátorském pracovišti) scházela a analyzovala všechna data - od dopr ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 3/20/19
Ve čtvrtek 21. března vystoupí od 20 hod. v Městském společenském domě v Kolíně (MSD) jihočeské folkové trio Epydemye (tentokrát v rozšířené sestavě), které je s Kolínem provázáno přes rodáka a zpěváka Mirka Vlasáka. První koncerty a zároveň první úspěchy mladá kapela zaznamenala v letech 2006 – 201 ...
Comments_counter 0
Za vzdělávacím projektem Příběhy našich sousedů, který je určen pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií, stojí nezisková organizace Post Bellum. Projekt v Kolíně probíhá druhým ročníkem a regionálním koordinátorem je Mgr. Jitka Šimková. Ve školním ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína sestaví obdobu komise výstavby a rozvoje města, která  by měla fungovat na odborné bázi. „Komise pro rozvoj města nebo pracovní skupina rozvoje města fungovat bude, ale s trochu jiným názvem a v podobě spíše jakéhosi kolegia architekta města. Chceme, aby byl pan architekt za tuto k ...
Comments_counter 0
V Sendražicích je v současné době prováděno odbahnění rybníka Haltýře. Jak se zdá, práce prozatím probíhají bez potíží. Firma, která odbahnění realizuje, zajistila přilehlé silnice i nemovitosti před jejich poškozením. „Bahno se se vozí směrem k obci Veltruby, na zpevněný prostor za bývalou drůbežár ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 3/15/19
Máte-li zájem o popelnice o objemu 240 litrů na tříděný plast, město Kolín jich má k rozdání ještě několik stovek. „Upřímně, čekali jsme větší zájem. O hnědé bio popelnice se nám přihlásilo okolo 3 500 lidí. Žlutých popelnic jsme prozatím rozdali necelé dva tisíce,“ uvedl místostarosta Michael Kašpa ...
Comments_counter 0
První setkání "u kulatého stolu" proběhlo na radnici v pondělí 11. února a předmětem jednání byl rozvoj sportovní infrastruktury v Kolíně. Sešli se zde zástupci všech politických stran a uskupení, které kandidovaly v kolínských komunitních volbách v roce 2018, vyjma uskupení „Zvíře není věc“. Dle ne ...
Comments_counter 0
První přípravné práce v souvislosti s výstavbou obchodního centra soukromého investora v prostoru mezi Kolínem a Třemi Dvory byly již započaty. Centrum by mělo být postaveno vlevo od komunikace č. II/322, která navazuje na ulici Třídvorskou, za lesem poblíž bývalého vojenského prostoru, v katastráln ...
Comments_counter 0
Od 1. ledna 2019 byl ukončen provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně. Součaný postup by měl být následující: U zachycených osob policie vyhodnotí zdravotní stav a pokud lidé pod vlivem alkoholu potřebují lékařské ošetření, jsou odvezeni do nemocnice. Po propuštění je možné ošetřené osoby, kt ...
Comments_counter 0
V pruběhu tohoto týdne by měla být zahájena stavba kanalizace ke sportovní hale v Borkách, staveniště již bylo zhotovitelské firmě předáno. „Výstavba kanalizace začne od čerpací stanice za lávkou, dále povede ulicí Brankovickou okolo atletického stadionu, volejbalu, házené, jednoty Orel, tělovýchovn ...
Comments_counter 0
Žerotínský palác v areálu kolínského zámku čeká v příštích letech kompletní rekonstrukce krovů a střechy. Jedná se o jednu z největších akcí města z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. „Už jsme nechali udělat fasádu a teď by mělo dojí ...
Comments_counter 0
Město Kolín vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavební zakázky pro nástavbu odborných učeben v Základní škole Mnichovická. Jedná se o poslední zakázku ze tří velkých projektů. Výběrová řízení na zhotovitele půdní vestavby v Základní škole Kmochova a na přístavbu nového pavilonu se čtyřmi odbor ...
Comments_counter 0
Město Kolín zažádalo z dotačního Programu prevence kriminality pro rok 2019 Ministerstva vnitra o finanční podporu pro realizaci celkem pěti projektů v úhrnné výši 589 408 Kč. Všechny záměry se týkají zvýšení bezpečnosti a prevence a jsou výstupem pracovní skupiny Bezpečný Kolín. „Tradičně žádáme o ...
Comments_counter 0
Pojem Bezpečný Kolín jako preventivní nástroj města zná mnoho Kolíňáků. Jedná se o multidisciplinární skupinu, jejíž členy jsou zástupci služeb sociální prevence, represivních policejních složek, záchranářů či hasičů. Vzájemná partnerská diskuze všech zúčastněných, včetně vedení města, má za cíl vyt ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 3/8/19
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.