Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Ulice Písečná, Sadová a U Hřiště  na zálabské straně Kolína čeká během dvou let výstavba a rekonstrukce kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení i samotné komunikace. Výběrové řízení vyhrála firma Vodohospodářské stavby Teplice. „Jedná se o velkou investiční akci, která bude rozdělena do dvou etap. ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 6/10/19
Pěší úsek podél Jaselské a v Kmochově ulici by měla projít proměnou. „Do prvního výběrového řízení na úpravu schodiště a veřejného prostranství v ulici Kmochova a Jaselská u Západky se, bohužel, jak se teď bohužel stává poměrně často, přihlásila pouze jedna firma, která byla ve své nabídce velmi vys ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/6/19
Kolínský městský úřad uspěl ve 4. ročníku soutěže „Přívětivý úřad obcí III. typu 2019“, pořádané Ministerstvem vnitra ČR. Umístil se na prvním místě v kategorii obcí s rozšířenou působností ve Středočeském kraji. Na druhém místě se ve stejné kategorii umístil Městský úřad Kladno a na třetím místě ve ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 6/6/19
Nová kolínská cyklověž BIKETOWER se 118 úložnými místy je již v provozu a na webu společnosti Systematika s.r.o. jsou dostupné statistiky o aktuální obsazenosti, kde jsou uvedeny počty volných míst pro dospělá a dětská kola. Z tepla domova si tak můžete ještě před jízdou zjistit, zda budete moci zap ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 5/28/19
Ve dnech 29. – 31. května proběhnou v Kolíně XLII. Dny lékařské biofyziky organizované Ústavem biofyziky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Z vědeckého výboru předsedá celkem třináct vědeckých kapacit. „V České republice máme objevy světového charakteru a vlastně to nejnovější z lékařské ...
Comments_counter 0
Rada města schválila žádosti o dotace podané pro letošní rok na základě Programu na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína pro SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) a doporučila je dále ke schválení Zastupitelstvu města Kolína, které zasedne v pondělí 27. května. Jedná s ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 5/24/19
Ve čtvrtek 23. května od 16 do 18 hodin v parku Komenského v Kolíně se uskuteční již desátý Blešák na vzduchu. Tradičně zde můžete, jak pořadatel uvádí na svém facebookovém profilu, koupit či prodat staré i nové věci, hezké zbytečnosti, věci s příběhem, přebytky ze zahrady i spíže, knihy, hračky, ob ...
Comments_counter 0
Dle údajů z Českého statistického úřadu je celkový přírůstek obyvatel v Kolíně za minulý rok dán číslem 335, v roce 2017 tomu bylo 232 a před třemi lety 128 obyvatel. Předpoklad do dalších let je obdobný. Informativní zpráva pro Radu města Kolína podává sdělení o naplněnosti mateřských i základních ...
Comments_counter 0
Město Kolín vybralo zhotovitele na realizaci kuličkové dráhy na Centrálním dětském hřišti v ulici Rimavské Soboty, výběrové řízení vyhrála firma PARECO s.r.o. Stávajících více než dvacet herních prvků tak obohatí pět nových kuličkových drah rozprostřených vedle sebe přes celý svah hřiště v délce při ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 6/1/19
Poliklinika ve Smetanově ulici je již téměř v novém kabátě, poslední úpravou, která ji čeká, je instalace okenních výplní, resp. okenních výloh. „Zakázku jsme soutěžili po několikáté a vyhrála ji firma Window Holding a.s. z Lázní Toušeň, která nabídla cenu ve výši 1 760 000 Kč. Jedná se už o posledn ...
Comments_counter 0
Delší trávník v Kolíně nemusí nutně znamenat lhostejnost vůči údržbě veřejné zeleně, ale rovněž aktivní boj se suchem. „Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. Proto jak obcím, tak jednotlivcům doporučujeme omezit počet sečí a nechat trávu růst,“ uvedlo na svém facebookovém profilu ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 5/29/19
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. je název nově založeného spolku, který vznikl z iniciativy měst Kutná Hora a Kolín. Zakládajícími členy jsou dále, jak uvedla mluvčí města Kolína Iva Blümelová, zástupci obcí, MAS, podnikatelů a neziskového sektoru z obou regionů. Cílem spolku je podpor ...
Comments_counter 0
Záměrů, co bude s budovou bývalé Okresní vojenské správy v Kolíně, která stojí na rohu ulice Náměstí republiky a Sokolské, bylo už několik. Její využití bylo nabízeno například k pronájmu kanceláří veřejné správě nebo k provozu prodejen obchodníků na komerční účely. Nyní se zdá, že se majitel vrací ...
Comments_counter 0
Někteří návštěvníci kolínské vodárny si zkracují cestu vedoucí od silnice k věži přes přilehlý trávník. A právě proto se město rozhodlo vystavět nové schodiště jako prodloužení stávajícího schodiště od vodojemu až k silnici. „Ano, protahuje se až dolů k silnici. Tato myšlenka zde byla už v době, kdy ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 5/21/19
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně pod záštitou místostarosty Michaela Kašpara, pořádá ve dnech 15. - 18. května v Městském společenském domě v Kolíně tradiční Výstavu o životním prostředí. Projekt vznikl za významné pomoci pedagogů a studentů Střední školy obchodní z K ...
Comments_counter 0
V neděli 12. května pořádá ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně od 15 hodin v kolínské synagoze koncert věnovaný zejména maminkám ke Dni matek. V podání pěveckého sboru CANTORES CANTANT zazní Carmina Burana od Carla Orffa a Otvírání studánek od Bohuslava Martinů. Sbor Cantores Cantant založil v srpnu 2013 ...
Comments_counter 0
V Sendražicích bylo zprovozněno a otevřeno nové dětské hřiště. Stalo se tak zejména na žádost kolínské komise pro připojené městské části a na základě dlouhodobých žádostí obyvatel Sendražic. „V loňském roce jsme vyčistili lesík za školou i školkou směrem ke sběrnému dvoru a v posledních dvou týdnec ...
Comments_counter 0
V pátek 17. května v 10 hodin se bude konat oficiální otevření nově vystavěné parkovací věže pro jízdní kola u vlakového a autobusového nádraží. „Cyklověž je hotová, nyní se ještě dodělávají práce na samotném okolí. V rámci otevření chceme dát lidem možnost zdarma si vyzkoušet, jak se kolo vkládá či ...
Comments_counter 0
Dne 8. května proběhne v Kolíně přehlídka složek integrovaného záchranného systému (dále IZS), spolu s bohatým doprovodným programem, a to v rámci tradičního Dne záchranářů, který pořádá Město Kolín. „Jde o jednu z nejnavštěvovanějších akcí a myslím si, že i letos bude zajímavá – zejména pro děti,“ ...
Comments_counter 0
Volby do Evropského parlamentu se blíží - konat se budou v pátek 24. května 2019 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8 hod. do 14 hod. V souvislosti s blížícími se volbami dává kolínská radnice na vědomí, že se jí nepodařilo domluvit smlouvu se spol. Zemědělské zásobování a nákup v K ...
Comments_counter 12 Comments_counter_lastcomment 5/6/19
Město Kolín se umístilo na 2. místě s turistickou hrou Tajemný Kolín v soutěžní přehlídce turisticko – propagačních materiálů v kategorii Mobilní aplikace pro cestovní ruch, a to v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiony ČR . Hra a aplikace úzce souvisí s informačními panely u sedmi kolínských památ ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.