Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Již 56. ročník tradičního mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín se letos konal ve dnech 6. - 9. června. Vyšlo jak počasí, tak program, který nebyl ničím narušen. „Proběhlo společné sezení se zástupcem Odboru kultury MěÚ v Kolíně, se zástupci Městské hudby Františka Kmocha atd., ...
Comments_counter 0
Městem Kolínem včera vydaná tisková zpráva uvádí, že zastupitel Martin Herman (ANO) neoprávněně nařkl vedení města ze špatného hospodaření s financemi. Pod falešným jménem i falešnou adresou nechal vytvořil a distribuovat 13 000 ks pomlouvačných letáků, které byly hrazeny z bankovního účtu vedeného ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/27/19
Město Kolín získalo z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši zhruba 8 milionů korun na rozvoj informačních technologií. Nejpodstatnější z nich je vybudování nových webových stránek, včetně redakčního systému, dále zavedení Portálu občana, rekonstrukce a obnova vyvolávacích a rezervačních syst ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 7/2/19
V pondělí 24. června byl na zasedání Zastupitelstva města Kolína zvolen novým starostou Michael Kašpar, který doposud zastával funkci 1. místostarosty. Po devíti letech tak v čele města vystřídal dosavadního starostu Víta Rakušana. „Co to pro mne znamená? Pokračování nelehké práce, kdy se ze zadluže ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 7/1/19
V pondělí 24. června od 15 hodinv přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru proběhne šesté zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu je přes třicet bodů. Mimo jiné se uskuteční anoncovaná rezigrance starosty Víta Rakušana a volba nového starosty a I. místostarosty města Kolína. Dál ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/24/19
Poté, co prokoukla fasáda kolínského gymnázia, vyvstává otázka, kdy dojde na úpravu parkového prostoru kolem sochy T. G. Masaryka, o kterém byla řeč už v loňském roce. „Projekt je kompletně vypracovaný od firmy Masák & Partner s.r.o., máme ho připravený a moc se mi líbí, ale jeho realizace se odvíjí ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/24/19
Prostory po bývalé záchytce dočasně využívá Prostor plus o.p.s. pro provoz K–centra (dále KC), a to po dobu rekonstrukce budovy v Kutnohorské ulici č.p. 17, kde doposud organizace služby provozovala. „V květnu zde byl Den otevřených dveří jak pro novináře, tak pro veřejnost. Byl jsem se tam osobně p ...
Comments_counter 0
Základní škola Mnichovická neboli „pětka“ U Kostelíčka si v příštím roce přilepší třemi novými odbornými učebnami a poradenským pracovištěm. Vzdělávací proces tak bude obohacen o moderní vyučovací technologie, díky nimž se zavede interaktivní výuka. „Vysoutěžili jsme firmu na realizaci nástavby odbo ...
Comments_counter 0
Rada města na svém květnovém zasedání schválila návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na výrobu, dodání a montáž šesti kusů autobusových přístřešků. Konkrétně se jedná o zastávky „Plavecký stadion 1“ a „Gymnázium 1“ v Masarykově ulici, „Výfuk 1“ v ulici Na Výfuku, „Zál ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 7/16/19
Od 1. července dojde k navýšení nájemného v městských bytech u nově uzavřených smluv ze stávajících cca 61 Kč na 72 Kč/m2/měsíc. U smluv již uzavřených se nájemné navýší o 13%, a to od 1. listopadu 2019. Uvedené změny se netýkají sociálních bytů a bytů TPCA. „Zvýšení o 13% u městských bytů první po ...
Comments_counter 0
Fler je, jak je uvedeno na www.fler.cz, prvním a největším virtuálním tržištěm pro Českou a Slovenskou republiku, kde můžete nakupovat a prodávat výrobky tvořené rukodělnými technikami - umělecké předměty, užitý design nebo třeba originální módu či módní doplňky. Chcete-li se však s výrobcem či prod ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/14/19
Město Kolín s velkou pravděpodobností brzy vybere zhotovitele na rozšíření komunikace K Vinici a začne s její realizací. „Obdrželi jsme osm nabídek, které samozřejmě projdeme a ověříme, zda všechno splňují. Domnívám se, že drtivá většina nabídek všechny náležitosti splňuje. Poté, co bude zhotovitel ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/14/19
Vedení města se v návaznosti na blížící se převod kolínského průtahu chystá rekonstruovat ulici Královská cesta, a to v úseku od restaurace U Červených ke křižovatce s ulicí Polepská. „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace. Zakázku vyhrál projektant Ing. Seiner z Pardubic. V letošním roce by ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 6/17/19
V úterý 11. června od 16 hodin proběhne v komunitním centru na faře Římskokatolické církve (Brandlova 25) přednáška zdravotní sestry, zakladatelky Domácího hospicu Duha o.p.s. v Hořicích a spisovatelky Jany Sieberové. Tématem je Hospicová péče a doprovázení umírajících a jejich rodin. Lektorka odbor ...
Comments_counter 0
Autobusové zastávky Modrý bod městské hromadné dopravy čeká plánované uzavření z důvodu přeložky NN kabelu v ulici Benešova. Autobusy zde po dobu realizace uvedených prací stavět nebudou. Uzavření je rozloženo do dvou etap - 1. etapa, týkající se obsluhy zastávky Modrý bod ze směru ulice Benešova na ...
Comments_counter 0
Opuštěný městský pozemek sousedící s neziskovou organizací Prostor plus o.p.s. na Kollárově náměstí - poblíž vlakové zastávky - už má své budoucí využití. Rada města Kolína, na základě doporučení Odboru pro regionální rozvoj, schválila uvedené místo pro realizaci pantrekové dráhy. „Pantreková dráha ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 13. června ve 14 hodin v obřadní síní radnice proběhne druhé kolo předávání Ceny města Kolína. Tentokrát bude cena udělena in memoriam paní Haně Lustigové – Greenfieldové (1926 – 2014), kolínské rodačce. V roce 1942 byla se svou rodinou transportována do Terezína a následně deportována do ...
Comments_counter 0
Vedení města chystá rekonstrukci Kmochova domu č.p. 50 v Kutnohorské ulici. V současné době je bývalý příbytek zásmuckého rodáka, kapelníka Františka Kmocha a jeho rodiny prázdný. To by se však v dohledné době mělo změnit. „Bavme se o příštím roce a samozřejmě to bude na více etap. Úprava int ...
Comments_counter 0
Hlavní sál kolínského Kina 99 výhledově ozvučí revoluční technologie Dolby Atmos, která se dostává jak do kinosálů po celém světě, tak i do domácích kin. „Jde o ten nejmodernější zvuk, který dnes najdete v hlavních sálech multikin, jako jsou např. Cinestar atd. Je to 3D prostorový zvuk, který zatím ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 6/6/19
V pondělí 3. června se bude konat výjezdní zasedání Rady města Kolína, tentokrát v Kolíně na Zálabí. Uskuteční se od 17 hodin na Základní škole Kolín V (Mnichovická 62). „Setkání s občany není vyvoláno žádnou aktuální potřebou, jedná se o jedno z klasických výjezdních zasedání,“ uvedl starosta Vít R ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/6/19
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.