Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Společnost Energie AG Kolín a.s., která vznikla v letošním roce fúzí spol. VODOS s.r.o. a MTH Kolín, předložila Radě města Kolína „Plán údržby vodohospodářského majetku pro rok 2020“ a ta jej schválila. Jedná se o přehled prací, které společnost v příštím roce provede. „Naplánovaná je údržba celkem ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína, stejně jako v minulých letech, i letos pořádá poradu starostů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 31. října od 9 hodin v Podnikatelském inkubátoru CEROP. Pozváno je celkem 69 starostů, přičemž účast už potvrdilo šedesát z nich. ...
Comments_counter 0
Dopravní omezení z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici II/322 ve směru Kolín – Tři Dvory, které začalo platit v polovině srpna a je naplánované do poloviny listopadu, bude o tři týdny prodlouženo. Silniční práce vykonává firma Strabag a.s., která získala i zakázku na výstavbu kruhového objezdu k ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína v polovině října zahájilo nový způsob spolupráce s investory z Průmyslové zóny Kolín – Ovčáry. Uskutečnilo se první z tematických setkání „u kulatého stolu“, které by měly v budoucnu pravidelně probíhat v intervalech dvou až tří měsíců. Setkání jsou oboustranně - jak investory, t ...
Comments_counter 0
Nově zrekonstruované nádraží, které bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 17. října 2019, dalo Kolínu bezesporu lepší tvář. To, co ale cestujícím na nádražní budově stále chybí, jsou hodiny, které v průběhu rekonstrukce byly z budovy haly odstraněny. V souvislosti s tím je na sociální síti Facebook st ...
Comments_counter 0
Rekonstrukce venkovních prostor před poliklinikou je dokončena. Úpravou prošlo zejména venkovní nádvoří - konkrétně povrchy, zdi, schody, veřejné osvětlení a bezbariérové rampy. V měsíci listopadu budou ještě vysázeny stromy, nová zeleň a traviny. Oficiální otevření proběhlo v pondělí 21. říj ...
Comments_counter 0
Oblastní nemocnice Kolín oznamuje, že ve dnech od 23. do 31. října 2019 bude pro všechny rodičky uzavřeno Gynekologicko-porodnické oddělení. Důvodem je stěhování porodnice do nově zrekonstruovaných prostor. Běžné porody tak v těchto dnech zajistí okolní nemocnice. Kolínská nemocnice se o své pacient ...
Comments_counter 0
Město Kolín v minulých dnech obdrželo pozitivní zprávu od vedení Správy železniční dopravní cesty (dále SŽDC), týkající se příprav kolem výstavby železničního podchodu. Se stavbou by SŽDC chtělo začít v horizontu následujících dvou až tří let. „Výstavba podchodu je potvrzena a platí. A to nejen v so ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 421/2019 k akci "Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín". Důvodem je oprava vodovodního řadu v ulici Písečná, který je v havarijním stavu, a to v úseku mezi ulicemi Okružní a Sadová. V první etapě ulice prošla ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele na pořízení dvou kusů mobilního sociálního zařízení, tzv. Smart toalet, o kterých jsme informovali zde. „Jedna z toalet se pořídí s úpravou pro imobilní osoby. Cenová nabídka od dodavatele Toiletdesign s.r.o. ve výši 455 520 Kč bez ...
Comments_counter 0
Město Kolín od příštího roku mění způsob úhrady za svoz komunálního odpadu. Přejde ze smluvního vztahu s občany na tzv. místní poplatek. V praxi to znamená vyšší komfort jak pro obyvatele města, tak i pro úřad, neboť odpadnou každoroční administrativní úkony nezbytné pro zajištění svozu či vyzvedává ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 12/13/19
Ve čtvrtek 17. října od 10 hodin proběhne slavnostní otevření nově zrekonstruované nádražní budovy v Kolíně. Akce se uskuteční za účasti ministra dopravy JUDr. Vladimíra Kremlíka, generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC) Bc. Jiřího Svobody, MBA a mnoho dalších hostů. Výz ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/15/19
Výstavba obchodního centra u Průmyslové zóny Kolín – Ovčáry je již v plném proudu. Investor (RP Ovčáry s.r.o.) získal v minulých dnech stavební povolení a záhy zahájil stavební činnost. V současné době na staveništi probíhají zemní práce. Harmonogram všech prací je stanoven do října 2020. Pokud nedo ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/19/19
Kuličková dráha na Centrálním dětském hřišti v ulici Rimavské Soboty, kterou vyhotovila firma PARECO s.r.o za vítěznou cenu 694 000 Kč, je po měsíčním užívání předmětem reklamačního řízení. „Dráha sice je předmětem reklamačního řízení, ale provoz na ní omezen není. Domluvili jsme se jak se zhotovite ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/11/19
Město Kolín pokračuje v inventarizaci městských stromů a stromových skupin. Inventarizaci povede a dokončí firma Save trees s.r.o., která rovněž městu spravuje portál www.stromypodkontrolou.cz. „V současné době máme v portálu vloženo 12 953 stromů a 227 stromových skupin, což jsou takové rozlehlejší ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo páté rozpočtové opatření pro letošní rok, do příjmové stránky se promítl např. prodej pozemků v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry, do výdajové pak rekonstrukce střechy a krovů Žerotínského paláce, tak, aby se pokryly náklady na letošní etapu oprav. „Prodejem pozemk ...
Comments_counter 0
Kolínský okrašlovací spolek je nové uskupení, které se v duchu svého motta „Život s přírodou i ve městě“ snaží věnovat zejména výsadbě stromů v Kolíně. Činnost probíhá koordinovaně v úzké spolupráci s městem. Nejbližší výsadbová akce „Zasaď si svůj strom“ proběhne v sobotu 19. října v čase od 9:00 d ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína se rozhodlo po sedmi letech opět vydat tištěný „Průvodce pro občany města Kolína“. Do tisku se dostal minulý týden a ode dneška bude distribuován i do kolínských poštovních schránek. „Jedná se o formát Zpravodaje města Kolína, který lidem více přiblíží, kde a co se na radnici děl ...
Comments_counter 0
Na dvoudenní odbornou stáž u hasičského sboru chemického parku Chemelot nedaleko Maastrichtu vyrazili koncem září hasiči ze Hasičského záchranného sboru Kolín a podnikoví hasiči z Draslovky. Během prvního dne si prohlédli kritická místa výrobních technologií, které jsou používány v chemickém a rafin ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/4/19
Od 1. října začal platit nový ceník nájemného a poskytovaných služeb na hřbitovech, které spadají pod Správu veřejných pohřebišť. Ceník byl schválen Radou města Kolína. Nově činí nájemné 33 Kč za metr čtvereční a rok. Dosavadní výše nájemného byla rozdílná podle umístění hrobového místa, a to 29 Kč ...
Comments_counter 0
Město Kolín připravuje další architektonicko-výtvarnou soutěž. Výherní dílo by mělo být postaveno na vršku či v okolí kopce Na Vinici. „Tentokrát jsme zvolili jiný koncept. Doposud byla výtvarná díla umístěna ve veřejném prostranství na dobu na určitou, zde by však měla vzniknout umělecká tvorba trv ...
Comments_counter 0
V pátek 13. září proběhl Den požární bezpečnosti, který za účelem propagace požární ochrany vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků. Kolínští hasiči (HZS Středočeského kraje - územní odbor Kolín) se ve spolupráci s městskou policií zapojili do projektu s názvem „Tři metry k životu“, jehož cíl ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/2/19
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.