Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Aktualizovaná naučná stezka v lesoparku Borky už funguje. Interaktivní projekt připravil Odbor životního prostředí v Kolíně za plné finanční podpory společnosti Billa s.r.o., jakožto jediného donátora, který přispěl částkou 1 600 000 Kč. Naučnou stezku si pochvaluje i kolínský starosta Michael Kašpa ...
Comments_counter 0
Dlouhodobě vedené diskuze mezi městem a vedením společnosti Arriva nad znečištěným terminálem autobusového nádraží dospěly do finále. Našlo se řešení, jak nevzhledné fleky od provozních kapalin a olejů efektivně odstranit „za rozumnou cenu“. „Nakonec nedojde k čištění, ale vyndají se a obrátí se dla ...
Comments_counter 0
Město Kolín vyhlašuje Cenu veřejnosti v anketě Sportovec města Kolína 2019 ve dvou kategoriích: 1) jednotlivci – dospělý a 2) jednotlivci – mládež do 18 let. Hlasovat je možné prostřednictvím aplikace mobilní rozhlas. Vyhrávají soutěžící s nejvyšším počtem hlasů od veřejnosti. V kategorii dospělých ...
Comments_counter 0
Rekonstrukce Nového mostu v Kolíně, kterou zadává a financuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), by měla proběhnout ve dvou etapách. První etapa, podle předběžných informací, by měla být započata v polovině roku 2020, ideálně ještě před zahájením letních prázdnin. Druh ...
Comments_counter 0
Vedení města hledá možnosti, jak snížit tvrdost pitné vody v Kolíně. V některých místech totiž dosahuje hodnoty až 7,5 mmol/l, přičemž cílem je dostat se na hodnotu 3,5 mmol/l, při níž je stále zachován vyvážený poměr minerálů, jak uvedlv lednu 2019 bývalý starosta Vít Rakušan. V loňském roce byly t ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 1/31/20
V pondělí 27. ledna od 15 hodin - poprvé v letošním roce - zasedne Zastupitelstvo města Kolína. Schůze proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP. Na programu jednání je více než 80 bodů. Projednávat se budou např. návrhy obecně závazných vyhlášek, konkrétně vyhlášky č. 2/2 ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína má v letošním roce v plánu realizovat nemalý počet investičních akcí. Jednou z nich je například proměna veřejného prostoru před gymnáziem v odpočinkovou zónu. „Kompletní revitalizací projde celý parčík okolo T.G. Masaryka. Chystá se také rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlen ...
Comments_counter 0
Ve středu 22. ledna od 11 hodin proběhne na Karlově náměstí představení zbrusu nových autobusů - moderního a komfortně vybaveného autobusu Mercedes-Benz a midibusu ISUZU. Okresní autobusová doprava Kolín (OAD Kolín) uvede do provozu městské hromadné dopravy celkem devatenáct autobusů. „Všechny autob ...
Comments_counter 0
Portál občana, aplikace pro vyřizování občanských záležitostí, běží zatím jen ve zkušební verzi, ale ke konci ledna bude spuštěna v plném provozu. „I když webové stránky portal.mukolin.cz fungují, probíhají ještě interní úpravy. Propojeny jsou např. s úřední deskou, kontakty na zaměstnance, organiza ...
Comments_counter 0
Ve středu 22. ledna od 12 hodin proběhne v kanceláři starosty města Michaela Kašpara předání a prezentace Systému Florián - neboli rychlé cesty k požární vodě, praxí prověřenho systému ve střední Evropě. Pomáhá hasičům získat přehled o hydrantech, které využívají k hašení požárů, a mnoho dalšího nav ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/20/20
Provozovatel městské autobusové dopravy Arriva Východní Čechy a.s. k poslednímu lednovému dni končí, od prvního února zahájí provoz nový dopravce, kterým je Okresní autobusová doprava Kolín. O tom, co změna občanům přinese, blíže informoval místostarosta Michal Najbrt: „Provoz kanceláře současného d ...
Comments_counter 0
V pátek 10. ledna podepsalo vedení města Kolína smlouvu o dílo s vítěznou společností Strabag a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem Sportovní hala v Borkách. Zhotovitel by měl sportovní halu vystavět během příštích osmnácti měsíců za smluvní cenu necelých 97 milionů korun (bez DPH). Poté, co se ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 1/27/20
O tom, že město Kolín podporuje místní seniory, jsme již několikrát informovali (např. zde). Významně se podílí finanční podporou, pořádáním volnočasových aktivit či výletů. Letos poprvé však mohli okusit něco nového i imobilní senioři. Tým pracovníků v čele s místostarostou Michalem Najbrtem jim na ...
Comments_counter 0
Rekonstrukce objektů v areálu chrámu sv. Bartoloměje - tj. zvonice, stará škola, kostnice, části hradební zdi a parkán - stále běží. Stavební práce by měly být vyhotoveny do konce května, vybavení interiéru a expozic staré školy i zvonice pak do srpna. „Chtěli bychom, aby se otevřelo v polovině září ...
Comments_counter 0
Otevírání vánočních přání, které kolínští občané vhodili do schránky pod vánočním stromem na Karlově náměstí, se za účasti starosty Michaela Kašpara, místostarostů Ivety Mikšíkové a Michala Najbrta a tajemnice úřadu Dagmar Soukupové uskutečnilo na radnici v pátek 10. ledna. Vzkazů se na stole v kanc ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 1/13/20
Kolínští zastupitelé schválili dotaci ve výši 350 000 Kč na pořízení mobilních tribun pro utkání Kooperativa NBL pro BC Kolín s.r.o. Tímto se navýší kapacita hlediště v Geosan areně o přibližně 150 diváků. Současná kapacita hlavní tribuny čítá 700 míst. Nové zasunovací tribuny mají své místo v kratš ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 1/14/20
Vedení města Kolína usiluje o deregulaci nájemného v bytech TPCA, neboť výše nájemného jednotlivých bytů je dlouhodobě pod tržní cenou. Díky tomu není z čeho šetřit například do fondu oprav. Příčinou stagnace ceny je nařízení vlády, které městu umožňuje nájemné zvyšovat pouze o inflaci. Zástupci ved ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 1/19/20
Na posledním loňském zasedání Zastupitelstva města Kolína byla schválena nová obecně závazná vyhláška OZV č. 08/2019 o místním poplatku ze psů. „Výši poplatků za psy neměníme, což je asi to nejdůležitější. Vše zůstává prakticky stejné, s tím, že přibude možnost platit poplatky tzv. distančně přes po ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 1/10/20
Úsekové měření rychlosti v obci Pňov – Předhradí dnes už mnoho řidičů nezaskočí, funguje zde na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín od roku 2015. Přesto však je stále dost řidičů, kteří zákonem stanovenou rychlost jízdy obcí nedodrží, překročí ji a následně obdrží pokutu. V období od ...
Comments_counter 0
Od prvního února spustí provoz městské hromadné dopravy nový provozovatel Okresní autobusová doprava (OAD), to s sebou přináší mnoho změn. Pro cestující je zásadní zejména konec platnosti čipových karet, kterými doposud platili u stávajícího poskytovatele dopravy – Arriva Východní Čechy, a.s. Nový z ...
Comments_counter 0
Město Kolín spolu s Farní charitou Kolín pořádají tradiční Tříkrálové zastavení, které se uskuteční v neděli  5. ledna od 16 hodin na Karlově náměstí. Těšit se můžete na příchod Tří králů, požehnání i tříkrálový příběh. Přivítání bude v režii starosty Michaela Kašpara. O hudbu se postará skupina Čep ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 1/10/20
Na listopadovém zasedání Zastupitelů města Kolína byla schválena nová obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Znění této vyhlášky obdrží kolínští v tištěné podobě v lednovém Zpravodaj ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 1/6/20
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.