Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Zastupitelstvo města Kolína schválilo prodej pozemku v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry společnosti Kolon Invest s.r.o. Ta v lokalitě působí již od října roku 2018 a nyní odkupuje pozemek pro rozšíření stávajícího areálu. Letos byl pro průmyslovou zónu vypracován a schválen nový znalecký posud ...
Comments_counter 0
V neděli 14. června zasáhl Kolínsko silný přívalový déšť. Výrazně to pocítily např. Sendražice, kde došlo k rozlití nedávno revitalizovaného rybníka Haltýře. Díky intenzivnímu nasazení příslušníků HZS, dobrovolných hasičů a zaměstnanců spol. AVE Kolín a Energie AG Kolín se podařilo situaci stabilizo ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína plánuje obnovit tůně u Zibohlav, přirozeného rezervoáru vody v krajině, které jsou v současné době zanesené náletovou vegetací i odhozeným odpadem. „Projekt máme připravený a budeme na něj žádat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Tůně ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/29/20
Úsekové měření rychlosti v obci Pňov-Předhradí funguje na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín od roku 2015, letos v létě však jeho provoz skončí. Obec Pňov nemá ve svém rozpočtu peníze na jeho další provoz. „Náklady za pronájem i servis zařízení jde vždy za konkrétní obcí. Částka se ...
Comments_counter 0
Současné ceny nájemného v bytech TPCA se navyšují, dle nařízení vlády platného až do roku 2025, pouze o inflaci. Ceny za metr čtvereční se podle lokality pohybují od cca 58 do 72 Kč, ačkoliv platy zaměstnanců TPCA vzrostly téměř o polovinu. Nájemné je tak dlouhodobě pod tržní cenou a nedostačuje na ...
Comments_counter 0
Centrální hřiště v ulici Rimavské Soboty je už plně v provozu, zatím však bez kuličkového hřiště. Kuličková dráha byla v loni na podzim - zhruba po měsíčním provozu - předmětem reklamačního řízení. Nedostatky na své náklady odstranila zhotovitelská firma PARECO s.r.o. „Čekali jsme zejména na příhodn ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 25. června Město Kolín ve spolupráci s Městskou hudbou Františka Kmocha a Klubem přátel Františka Kmocha pořádá hodinový koncert  s názvem „Pocta Františku Kmochovi“. Akce začne v 18 hodin na Karlově náměstí. Dechovou hudbu doprovodí kolínské mažoretky Srdíčko a Kolíňáček. Koncert uvede k ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila oslovení firem na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu v ulici Fügnerova č.p. 366. Nabídky je možné podat do středy 24. června 2020. Předpokládaná cena zakázky činí 650 000 korun bez DPH. „Zbývá zde dodělat podkroví a nějaké konkrétnosti na plášti budovy,“ uvedl místo ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele pro zakázky malého rozsahu v mateřské škole Masarykova a v základních školách Kmochova a Lipanská. Realizovat by se měly zejména během „klidového“ prázdninového provozu. Společnost Granz Kolín s.r.o. byla vybrána pro MŠ Masarykova na doplnění přívodu VZT ...
Comments_counter 0
Tráva v Kolíně roste díky letošním častějším srážkám hustě, otázkou zůstává jak často ji sekat – dvakrát nebo čtyřikrát do roka? Seče provádí pro město Kolín společnost AVE Kolín s.r.o. „Už druhým rokem platí zadání sekat trávu na 8 cm ve čtyřech sečích za rok,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Nově j ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/23/20
Rada města Kolína schválila poslední dodatek ke smlouvě o dílo týkající rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně. Jedná se o poslední vnější úpravu západního křídla Žerotínského paláce. "V souvislosti s odkrytím střechy se zjistilo, že některé konstrukční prvky nevykazo ...
Comments_counter 0
Od úterý 16. června bude zcela uzavřena silnice č. III/3275 z Kolína do Starého Kolína. Důvodem je oprava propustku pod silnicí. Úplná uzavírka komunikace potrvá až do 17. července. „Když přijedete od Kolína po Starokolínské k srubům u Sandberku, tak zhruba v této úrovni je malý propustek v h ...
Comments_counter 0
Na sendražickém nádraží bude veselo. O víkendu 13. a 14. června se bude konat slavnostní zahájení čtrnácté sezóny provozu úzkorozchodné železnice. Všechny vláčky budou taženy parní lokomotivou BS 80 a v obou dnech na ně v polích budou číhat a následně přepadávat kovbojové na koních (ale vždy pouze d ...
Comments_counter 0
V sobotu 27. června od 9:30 do 12:00 hod. v parku Komenského opět proběhne Blešák na vzduchu. „Lidé nám píší, jak moc se těší. Přestávka od podzimu byla příliš dlouhá. Prosíme ale návštěvníky, aby dodržovali aktuální nařízení vlády k nešíření koronaviru platící pro trhy v otevřených prostorech," uvá ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/11/20
Vedení města Kolína plánuje vykoupit pozemky v ulici Školská – za domem určeným k demolici, v ulici Jaselská a v lokalitě pod Novým mostem, kde probíhají posvícenské poutě. „Ve Školské ulici se nabízí možnost parkování, relativně skrytého, odkud je blízko do centra města či k nádraží,“ ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 6/16/20
Zastupitelstvo města Kolína schválilo „Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemku parc. č. 390/19 v k. ú. Kolín ve vlastnictví města Kolína“, a to z důvodu výstavby sportovní montované haly. Ta by měla posloužit Volejbalovému klubu k zastřešení kurtů vedle haly STAP ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé na svém dvanáctém zasedání schválili udělení Ceny města Kolína za rok 2019 MUDr. Josefu Havránkovi a Vladimíru Serbusovi in memoriam. Pan Vladimír Serbus zemřel loni na podzim – jedná se o amatérského historika, kolínského patriota, fotografa, dříve sportovního trenéra, sběratel ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška přináší podstatnou informaci pro občany o změně termínu plat ...
Comments_counter 0
Výlety pro seniory, pořádané Městem Kolín pod záštitou místostarosty Michala Najbrta, byly na jaře kvůli koronavirové situaci zrušeny, na podzim se však s nimi počítá. „Podzimní výlety uskutečníme, nestane se však, že bychom ‚odpískané‘ čtyři termíny z jara přesunuli do podzimu - plánujeme standardn ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína na dvanáctém zasedání, které se konalo v pondělí 25. května, schválilo Závěrečný účet města Kolína za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2019, účetní závěrku a čtvrté rozpočtové opatření na letošní rok. „V hospodaření nebyly zjiš ...
Comments_counter 0
Od pondělí 25. května jsou otevřeny - dle celkového uvolňovacího scénáře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - základní školy pro žáky prvního stupně. Zasednout „do lavic“ mohli na dobrovolné bázi formou školních skupin. V rámci ochrany rizikových skupin (např. rodinní příslušníci) t ...
Comments_counter 0
V polovině března byla spuštěna - tak jako v jiných městech - LINKA POMOCI MĚSTA KOLÍNA, kterou obsluhoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) na telefonním čísle 721 952 438. V době vyhlášeného nouzového stavu posloužila občanům města Kolína - zejména seniorům, osobám se zdravotním postiže ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.