Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Městská Knihovna v Kolíně je od 22. října na základě vyhlášení vlády České republiky uzavřena. Dobrou zprávou je, že pro čtenáře otevřela výdejní okénka – ta budou k dispozici, dokud nevkročíme v rámci protiepidemického systému PES na stupnici 3 (což by dle aktuálního rozhodnutí vlády - pokud se opě ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo poskytnutí finančního daru pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.  ve výši 200 000 korun. Spolek vznikl v roce 2018 s cílem vytvořit v rodném domě genmjr. Josefa Mašína v Lošanech veřejně přístupný Památník třem odbojům. Jeho prostřednictvím tak uchovat ...
Comments_counter 12 Comments_counter_lastcomment 12/1/20
Obec Kořenice pokračuje v úsekovém měření rychlosti. Po roce měření došlo k prodloužení smlouvy - tentokrát na dobu neurčitou. „Nyní probíhá administrativní kolečko, kdy to ještě musí odsouhlasit Středočeský kraj, nicméně smlouva je za město i za obec Kořenice podepsána,“ uvedl místostarosta Michal ...
Comments_counter 0
Ve středu 25. listopadu proběhne třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru. Tento den je nazýván Červenou středou. „Znakem iniciativy je rozsvěcení červeného světla, které symbolizuje krev trpících pro víru. Náš kostel sv. Bartoloměje bude v ten večer nasvícený na červeno a otev ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 11/25/20
Městská knihovna v Kolíně se po dvanácti letech rozloučí se svým ředitelem Pavlem Kárníkem, který kandidoval jako nestraník za hnutí STAN a uspěl ve volbách do Senátu PČR za obvod č. 42 (Kolín). „Stávající ředitel, teď už pan senátor – Pavel Kárník - se bude plně věnovat práci v senátu, a tím pád ...
Comments_counter 13 Comments_counter_lastcomment 12/15/20
Dle současně platných mimořádných opatření je povinnost provést testy na přítomnost Covid-19 u klientů a zaměstnanců v domovech pro seniory, ale i v dalších pobytových sociálních službách v ČR, kde je riziko přenosu vysoké. Jak to vypadá s vývojem situace v městských domovech pro seniory v Kolíně? ...
Comments_counter 0
Město Kolín už má vánoční strom – šestnáctimetrová jedle tento rok připutuje od dárce z Kánína. Rozsvícení vánočního stromu proběhne, jak už bylo avizováno, online přenosem v neděli 29. listopadu v 17 hodin. „Přenos zveřejníme na webu - sociálních sítích. Měl by se rozsvítit nejen vánoční strom, ale ...
Comments_counter 0
Koncem května letošního roku byla zahájena kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sendražicích. Výběrové řízení vyhrála z šesti dodaných nabídek společnost Stavmika s.r.o. s nabídkovou cenou necelých 2,7 milionů bez DPH. Zakázka, která zahrnovala opravu střechy, kompletní výměnu oken, dveří, po ...
Comments_counter 0
V minulém týdnu došlo k usazení sedmi konstrukcí nových přístřešků na zastávkách MHD. Konkrétně se jedná se o autobusové přístřešky v ulici U Křižovatky (zastávka Poliklinika), v ulici Benešova (zastávka U Kauflandu), v ulici Antonína Dvořáka (zastávka U vodárny), v ulici Zborovská (zastávka Zborovs ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína dnes večer nasvítí budovu radnice purpurovou barvou - připojí se tak k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí. Symbolickým gestem dá na vědomí podporu miminkům bojujícím o život, jejich rodinám, blízkým, ale i zdravotníkům, kteří bojují spolu s nimi. Akci každoročně inic ...
Comments_counter 0
Město Kolín koncem měsíce května vyčíslilo jarní náklady za anticovid, ochranné pomůcky, jízdu MHD zdarma atd. Vyúčtování ve výši přes tři miliony korun pak poslalo na Krajský úřad Středočeského kraje. "Čtyři měsíce se nám nikdo neozval. Tedy nejen nám, ale žádné obci. Před pár týdny jsem se prot ...
Comments_counter 0
Památku zesnulých jsme si v kalendáři připomněli v pondělí 2. listopadu, osobní návštěvou na hřbitovech pak v průběhu celého týdne. Na zemřelé jsme vzpomněli zapálením svíčky, položením květiny, věnce či modlitbou. Křesťané v tento čas získávají pro zemřelé tzv. plnomocné odpustky. „Apoštolská pe ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila vybraného dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín". Zakázku na pětašedesát uniforem vysoutěžila pražská firma ILLA & Partners s.r.o. s nabídkovou cenou 414 512 Kč bez DPH (pře ...
Comments_counter 0
Město Kolín i letos vyhlásilo fotografickou soutěž pro studenty základních, středních a vysokých škol. Výzva pro studenty obnáší zachytit téma „Cesta“ . Z důvodu nouzového stavu a distanční výuky je termín odevzdání soutěžní fotografie (vytištěné ve formátu A4 nebo A3) prodloužen až do 31. 12. 2020. ...
Comments_counter 0
Období adventu začíná čtyři neděle před prvním svátkem vánočním (Boží hod vánoční). Letos první adventní neděle - také zvaná železná - připadá na 29. listopadu, dále následují neděle bronzová (6. prosince), stříbrná (13. prosince) a zlatá (20. prosince). Začátek nového liturgického roku každoročně p ...
Comments_counter 0
V pondělí 9. listopadu proběhne tradičně od 15 hodin v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín patnácté zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu je více než 30 bodů. „Ke schválení půjde například další rozpočtové opatření. Nejzásadnější změna se týká nákladů za svoz odpadů. Náklady na o ...
Comments_counter 0
Město Kolín v polovině října opět uvedlo do provozu Linku pomoci pro lidi, kteří v době epidemie Covid-19 potřebují pomoci s obstaráváním základních potřeb jako je nákup základních potravin, hygienických potřeb a drogistického zboží, vyzvednutím a donáškou léků či zajištěním pomoci a péče pro sebe č ...
Comments_counter 0
Koronavirus jednoznačně oslabuje pracovní trh. Otázkou je, zda jsou tímto dotčeny rovněž městské veřejné zakázky. „Do této doby na probíhajících stavebních investicích města Kolína neevidujeme žádné zásadní zdržení vlivem současné epidemické situace. Zhotovitelé i přes ojedinělé karantény či izolace ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele na zakázky malého rozsahu týkající se oprav bytového domu č.p. 93 v ulici Na Hradbách (nad podchodem - poz. red.). Dojde zde k výměně oken, opravě havarijního stavu fasády a ke změně způsobu vytápění. „Práce by měly proběhnout ještě v letošním roce – termín j ...
Comments_counter 0
V Kolíně se pohybuje travič domácích mazlíčků, po ulicích rozmisťuje otrávěné kousky masa a uzenin. Ztrátu čtyřnohých přátel oznámilo už několik kolínských obyvatel. „Mrtvé kočky jsou bez zranění, mají otevřené oči a evidentně umíraly ve velkých křečích. Některé maso bylo kuřecí, jiné maso bylo mlet ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.