Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Rada města Kolína schválila prodej městského pozemku za zahradnictvím v Okružní ulici na Zálabí. „Pro pozemek jsme doposud nenašli využití, proto jsme dali možnost koupě, pokud by ho chtěl případný zájemce na něco využít. Výměra je přibližně 1 300 až 1 400 m2,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. ...
Comments_counter 0
Město Kolín uspělo mezi 35 velkými městy v hodnocení zindexu za rok 2020 na pátém místě – tj. v hodnocení zadávání veřejných zakázek. „V České republice existují indexy, kde se hodnotí zadavatelé zakázek. Jeden z nich je zindex, což je index, který dává dohromady Fakulta sociálních věd univerzity Ka ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé na svém devatenáctém zasedání schválili darovací smlouvu na převod pozemků mezi městem Kolín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Po jejím podpisu připadnou dané úseky průtahu do vlastnictví města Kolína. Před samotným uzavřením právního aktu, budou ještě ze strany ŘSD oprav ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 6/28/21
Kolínská řepařská drážka otevírá patnáctou sezónu. O víkendu 26. a 27. června proběhne slavnostní zahájení provozu úzkorozchodné železnice. Všechny vláčky budou taženy parní lokomotivou BS 80 a v obou dnech na ně v polích budou číhat a následně přepadávat kovbojové na koních (pouze do vlaku s odjezd ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo návrh na pojmenování ulic na pozemcích p.č. 722/2 a 722/5 v lokalitě Na Vinici. K ulicím Veltlínská, Martinská, Vinařská, Muškátová a Vavřinecká sousedících s ulicí K Vinici nově přibudou ještě Pálavská a Rulandská. „Jedná se o ulice v Kolíně 5 - Vinice. V té ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/28/21
Od soboty 19. června byla veřejnosti – po zimním i covidovém období – zpřístupněna vyhlídková věž Práchovna. Nachází se na zálabské straně města. Rozhlédnout se do krajiny mohou návštěvníci každou sobotu v době od 10 do 17 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Vstupné činí 20 korun. „Novinkou je dalek ...
Comments_counter 0
Pozor! V Kolíně máme tři dopravní omezení - týkají se úseku Jaselské, Masarykova mostu a nového mostu. Zjednosměrnění starého mostu začalo už ve středu 16. června – a končí ve středu 23. června. „V rámci příprav před dopravním omezením dlouhodobějšího charakteru na novém mostě se na starém mostě měn ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 6/28/21
Rada města Kolína před časem schválila vyhlášení výběrového řízení na úpravy veřejného parteru a zahrady v Husově ulici – tj. prostor zahrady za městskou knihovnou a „náměstíčka“ mezi domy č.p. 110 – 113. Jedná se o jednu z větších investic letošního roku - předpokládaná hodnota zakázky dle projekto ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína rozhodla o výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu týkající se rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole Kmochova. Dílo vyhotoví firma BPT Solution s.r.o. Psáry Dolní Jirčany za cenu 1 492 493 korun bez DPH. Z šesti napřímo oslovených dodavatelů podala firma BPT Solution nabídku ja ...
Comments_counter 0
Vedení města pokračuje ve stavebních pracích na komunikaci V Břízách. Poté, co byl vyhotoven nový povrch vozovky, přijdou na řadu chodníky a osvětlení. „Na základě veřejné zakázky jsme vybrali firmu TES, spol. s.r.o. z Čáslavi – Nové Město. Cena včetně veřejného osvětlení činí 1 917 644 korun bez ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé jednohlasně schválili udělení Ceny města Kolína dlouholetému kolínskému fotografovi a patriotovi panu Josefu Čáslavovi. Slavnostní předání proběhne ve středu 30. června v 15 hodin v obřadní síni městské radnice. Aktuálně můžete umělecké fotografie pana Čáslavy shlédnout až do ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/28/21
Rada města Kolína schválila výběr dodavatele na restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a sakristii kolínského zámku. Ze čtyř zaslaných nabídek uspěl akademický malíř Jakub Stretti z Prahy – Břevnova s cenou 735 750 Kč (bez DPH). Předpokládaná hodnota zakázky - dle projektové dok ...
Comments_counter 0
Krajská správa údržby silnic (KSÚS) pravděpodobně do dvou let vybuduje velkou regionální cyklostezku z Kolína do Kutné Hory. „Existuje již studie proveditelnosti, která má v některých místech různá variantní řešení. Částečně by trasa vedla po místních komunikacích jako vyznačená cyklotrasa a ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 6/25/21
Karlovo náměstí v Kolíně po delší odmlce ožívá – v brzké době zde zaparkují sběratelské kousky auto – moto veteránů. „Rád bych Vás pozval na dvě motoristické akce, které sice nepořádá město, ale pravidelně se v Kolíně konají. Obě minulý rok z důvodu nepříznivé epidemické situace nebyly, nicméně leto ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 6/11/21
Vedení města Kolína hledá zhotovitele na opravu hradební zdi v areálu synagogy v Kolíně. Díky úsporám na předchozích zakázkách (kaple, hradební zeď za muzeem Pravěku), které město vysoutěžilo o 600 000 korun levněji, může z dotace ministerstva kultury opravit další kus hradeb. Nabídky lze podat do s ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila zadání výběrového řízení na rekonstrukci interiéru i exteriéru smuteční obřadní síně. Nabídky je možné podávat do 22. června 2021. „Jedná se o pátou finální a nejdůležitější etapu, která zahrnuje rekonstrukci velké obřadní síně a přilehlých technických místností na hřbito ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé schválili předloženou žádost o splákový kalendář žadatelce, která má dluh na nájemném přes 47 000 korun. Od června jej může splácet částkou 1 000 korun měsíčně. Avšak v případě, že splátku neuhradí, bude celý dluh zesplatněn a předán k vymáhání. Umožnit dlužníkům možnost splácet ...
Comments_counter 0
Ve středu 9. června od 11 hodin proběhne slavnostní otevření multifunkční sportovní haly v Borkách. Ceremonie se zúčastní jak vedení města a další zainteresované strany jako jsou projektanti, zhotovitel, kolínští zastupitelé, tak i přizvaní zástupci sportovních klubů. Zakázku v předstihu vyhotovila ...
Comments_counter 0
Společnost VHS Kolín a Energie AG Kolín plánují do konce roku 2024 osadit novými smart vodoměry celý Kolín, včetně členských obcí VHS Kolín - jak jsme psali zde. Co nového zákazníkovi přinesou? „Na rozdíl od klasických mechanických vodoměrů tento vodoměr neustále monitoruje průběh spotřeby na dan ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala dodavatele na rekonstrukci výdejních míst v pavilonu B1 a B2 v mateřské škole Čtyřlístek v Jeronýmově ulici č.p. 772. Nabídky bylo možné podávat do středy 5. května, přičemž ze dvou zaslaných uspěla společnost PARECO, s.r.o. z Prahy, a to  za nabídkovou cenu 441 406 Kč (bez ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele na podlimitní zakázku týkající se druhé a třetí etapy realizace areálu Gymnázia Kolín. Smlouvu město podepíše se společností SATES ČECHY s.r.o. z Telče. „Zakázka byla vysoutěžena za 14,5 milionů korun bez DPH a zahrnuje úpravu celého parku před gymnáziem okol ...
Comments_counter 0
V sobotu 26. června 2021 se v Kolíně uskuteční jednodenní koncert dechové hudby s názvem „Hudba se vrací do Kolína“. „Vystoupení alespoň částečně nahradí Kmochův Kolín. Oslovili jsme místní orchestry, kdy nám zahrají  - Městská hudba Františka Kmocha, Kolínský Big Band s hostem Petrem Vondráčkem, ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.