Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Vedení města Kolína podpoří v roce 2022 městská sportoviště částkou zhruba čtyři miliony korun. „Schválili jsme dotaci pro Správu městských sportovišť (SMSK), to je naše organizace, která se stará o všechna městská sportoviště,“ uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že peníze poputují na atletický st ...
Comments_counter 0
Dnes, v pátek 25. února 2022, mimořádně zasedala Bezpečnostní rada města Kolína za účasti vedení města, složek Integrovaného záchranného systému, Oblastní nemocnice Kolín, Českého červeného kříže a vedení Toyoty, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. V důsledku vyhlášené mobilizace ukr ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila veřejnou zakázku na prodloužení kanalizačního řadu v ulici K Veltrubům v Sendražicích. „Jedná se o prodloužení podtlakové kanalizace - rámcově padesát šest metrů. Napojí se osm kusů podtlakových kanalizačních přípojek včetně sběrných šachet, do kterých budou napojeny g ...
Comments_counter 0
Regionální muzeum v Kolíně nabízí ke shlédnutí výstavu fotografií s názvem „Návrat v čase“ kolínského fotografa a držitele Ceny města Kolína za rok 2020 Josefa Čáslavy. Komorní výstava, kde Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou - je instalována v Dvořákově muzeu Pravěku (ul. ...
Comments_counter 0
V březnu loňského roku vedení města Kolína zveřejnilo metodický postup, jak a kam nahlásit „odložené“ nepojízdné vozidlo na pozemní komunikaci či veřejné zeleni. Vozidla bez platné STK a vraky zbytečně blokují parkovací místa, není divu, že nejsou – li majiteli odstraněna, postupuje město formou odt ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 2/25/22
Máte zalíbení v historii a v církevních dějinách? Lákají vás průvodcovské služby? Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Sezonní průvodce v Muzeu Kouřimska a v kostele sv. Štěpána v Kouřimi" pro rok 2022. Pracovní poměr kopíruje sezonu od dubna do října, přičemž v ...
Comments_counter 0
V úterý 22. února si připomeneme Evropský den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla právě 22. února v roce 1990 podepsána ve Velké Británii. Ve 12 hodin můžeme - za znění majáků policejních vozů po celé ČR - vyjádřit úctu obětem trestných činů minutou ticha. S poško ...
Comments_counter 0
Město hledá firmu na rekonstrukci sociálního zázemí v Kutnohorské č .p. 179, tedy v budově Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Kolín. Během dnešního dopoledne je možné naposledy podat nabídky. „Budova je v majetku města, nicméně škola jako taková je provozována Středočeským krajem. M ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila oslovení firem na rekonstrukci elektroinstalace nízkého napětí a slaboproudých elektroinstalací v mateřské škole Bachmačská. „Stávající elektroinstalace je tam z padesátých let a samozřejmě už vykazuje hrubé nedostatky oproti dnešním normám a předpisům z hlediska bezpe ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé schválili dotace v celkové výši 600 000 korun pro Římskokatolickou církev a Pravoslavnou církev.  Finanční prostředky přispějí k pracím na obnově kostelů. Pravoslavné církvi byla v letošním roce schválena dotace ve výši 100 000 korun na obnovu kostela sv. Jana Křtitele – konkrét ...
Comments_counter 0
Návrh na proměnu atria byl často diskutován a na základě odborných rad dokonce k celkové dokonalost pozměněn. „Bude to moc krásné. Nyní jsme před vyhlášením veřejné zakázky a to odborem investic a územního plánování. A jakmile proběhne toto řízení v Radě města a následné schválení Radou města, tak v ...
Comments_counter 0
Historické domy v ulici Na Hradbách č. p. 124 a 125 (bývalý Rabínský dům a židovská radnice) město odkoupilo zhruba před dvěma lety. V mezidobí byly prostory vyklizeny, zabezpečeny a vyčištěny od náletové zeleně. Nyní je čekají odborné průzkumy. „V jarních měsících by tam měly probíhat průzkumy – ...
Comments_counter 0
Město Kolín se i letos připojí k mezinárodní podpoře Tibetu vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice. „Rada města Kolína na základě korespondence odsouhlasila - tak jako každý rok - připojení se města k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Tato vlajka bude vyvěšena ve čtvrtek 10. března,“ uvedla ...
Comments_counter 0
Na základě spolupráce a dobrého partnerství s Toyotou má být společností Toyota motor Manufacturing Česká republika městu Kolín darováno jedno a zapůjčeno celkem pět osobních vozidel. První část byla předána v listopadu loňského roku, další na předání teprve čekají. A právě v pátek 11. února vedení ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé na lednovém zasedání schválili první rozpočtové opatření v roce 2022. Díky střízlivému odhadu v listopadu má v lednu město „nějakou tu korunu navíc“ a může realizovat řadu dalších plánovaných investičních akcí. Z těch nejvýraznějších, kde oproti původnímu rozpočtu byla přidána p ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 10/3/23
Městský úřad v Kolíně (MěÚ) hledá nového šéfa odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všichni zájemci, kteří splňují kritéria výběrového řízení, se mohou hlásit do pátku 18. února.  „Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu je možný vlastně ihned. Nabízíme jedenáctou pla ...
Comments_counter 0
K poslednímu prosincovému dni přijal kolínský starosta Michael Kašpar rezignaci Víta Rakušana, prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra ve funkci člena Rady města Kolína. Vít Rakušan sice končí jako radní, členem kolínského zastupitelstva však i nadále zůstává. Kdo za něho obsadil uvolněné křes ...
Comments_counter 0
Město se se chystá na stavební úpravy bytového domu v ulici U Nemocnice č. p.  425. Jejich cílem bude snížení energetické náročnosti budovy. "Získali jsme dotaci na energetické úspory z Národního programu Životního prostředí. Nyní budeme bytový dům soutěžit a uvidíme, kdo se přihlásí. Předpokláda ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila opětovné vyvěšení záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání v Husově ulici  č.p. 112 (bývalá prodejna Levných knih). Jedná se přízemní prostory o výměře 63,70 m2 za navržené minimální roční nájemné ve výši 95 550 korun (tj. 1.500 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby. N ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila návrh na oslovení firem na provedení rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení v ulici Sadová na Zálabí. Konkrétně se jedná o úsek mezi ulicí Veltrubskou a Oldřišskou. „Je to přibližně osmdesát metrů dlouhý úsek ulice - uvidíme, kolik firem se nám přihl ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.