Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Město Kolín pokračuje v projektu změkčování tvrdosti vody, které lze docílit propojením vodárenských pásem. „Je to pro nás poměrně důležitý a zásadní projekt. Chybí nám poslední propoj v úseku zhruba od Lidlu na Pražské až do nové vodárny. Chtěli jsme, aby vše vedlo po pravé straně ve směru výjez ...
Comments_counter 0
Farní charita v Kolíně poskytuje potravinovou a materiální pomoc lidem, kteří v Kolíně nacházejí útočiště před válkou na Ukrajině - jak jsme psali zde. Počet příchozích příjemců pomoci je každý den vysoký, a tak se přirozeně zásoby potravin, hygieny, oblečení a další materiální pomoci tenčí. „Pře ...
Comments_counter 0
Kolínská řepařská drážka, z.s. letos - po delší odmlce - uspořádala 14. ročník výtvarné soutěže pro všechny talenty ve věku od 3 do 15 let. Výtvarníci jsou rozděleni do čtyř kategorií podle věku: 1. kategorie - předškolní věk (3 - 5 let), 2. kategorie - mladší školní věk (6 - 8 let), 3. kategorie -  ...
Comments_counter 0
Farní charita Kolín na začátku měsíce března spustila v prostorách Komunitního centra sv. Zdislavy na Zálabí (Mnichovická ulice č. p. 1630 - u podchodu pod Novým mostem - pozn. red.) program pomoci Ukrajině 2022. Konkrétně nabízí lidem prchajícím před válku na Ukrajině potravinovou a materiální pomo ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé odhlasovali udělení dvou Cen města Kolína za rok 2021 . První obdrží kolínský rodák, sochař Jaroslav Hylas. „Pan Jaroslav Hylas je autorem čerstvě odhalené pamětní desky Václava Morávka v Luční ulici, kromě toho je také autorem mnoha dalších desek například pamětní desky V. Mors ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele na stavební úpravy bytového domu v ulici U Nemocnice č.p. 425. Dle projektové dokumentace byla zakázka naceněna na 12 milionů korun (bez DPH). „Jedná se o snížení energetické náročnosti, což zahrnuje kompletní výměnu oken a zateplení celého domu. Začátek realiza ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila dodavatele na jednu z největších investic ve školách v letošním roce - energetickou optimalizaci sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého. „Do soutěže se přihlásilo celkem pět firem, přičemž zakázku získala firma Miramid s.r.o. z Prahy za cenu 17 922 067 korun ...
Comments_counter 0
Začlenění ukrajinských dětí do běžných základních škol není v Kolíně standardní praxí. Přispívá k tomu hned několik faktorů. Za prvé je v kolínských školách plná kapacita, za druhé někteří žáci plní distanční výuku z Ukrajiny, která je pro ně tou nejlepší variantou a do třetice nikdo neví, na jak dl ...
Comments_counter 0
Město Kolín k datu 17. března eviduje 850 zaregistrovaných uprchlíků, kteří v našem městě našli útočiště před válečnými hrůzami na Ukrajině. „Stávající stav je takový, že příchozích lidí - logicky, jako všude v České republice – přibývá. Skutečný počet předpokládáme ještě vyšší, protože lhůta na ofi ...
Comments_counter 0
Kolínská řepařská drážka již tradičně uspořádá Velikonoční jízdy, a to ve dnech 16. - 17. dubna. Výletní vláček bude tažen parní lokomotivou. Ve vlakové soupravě nebudou chybět vytápěné vagóny. Na sendražickém nádraží můžete také navštívit muzejní expozici a děti se mohou vyřádit na dětském hřišti s ...
Comments_counter 0
V neděli 1. května - na Světový den rodičů předčasně narozených dětí - proběhne další ročník charitativní akce „Běh a procházka pro MIMINKA DO DLANĚ České republiky“. Úhradou startovného můžete finančně podpořit Vámi zvolené neonatologické oddělení. „V rámci projektu MIMINKA DO DLANĚ pořád ...
Comments_counter 0
Současná uprchlická krize vzbudila mezi lidmi na jedné straně nevídanou vlnu solidarity. Z druhé strany však postupně sílí hlasy, které se obávají, aby nebyli odsunuti stranou vlastní potřební na úkor potřebných z Ukrajiny. Faktem je, že podobnou situaci jsme v poválečné historii ještě nezažili a bu ...
Comments_counter 0
V sobotu 2. dubna proběhne v Kolíně další dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Pro všechny, kteří se chtějí k jarnímu úklidu města připojit, jsou zdarma k dispozici pytle na sběr odpadu na předem vytipovaných stanovištích. Vydávány budou v pevně stanovené časy, seznam stanovišť naleznet ...
Comments_counter 0
V pořadí již pětadvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 14. března od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Zastupitelé budou jednat o návrhu na udělení Ceny města Kolína za rok 2021, o schválení humanitární pomoci ve ...
Comments_counter 0
aktualizace: mimořádný svoz bioodpadu bude (dle níže uvedených svozových dnů) proveden v týdnu od 28. 3. do 1. 4. 2022 ---------- Občasné poryvy větru do našich zahrad přinesly nejednu hromádku listí a větviček a s prvními pracemi na zahrádce se postupně plní také naše nádoby na bioodpad, obzv ...
Comments_counter 0
Rekonstrukce Nového mostu se co nevidět překlopí do své druhé poloviny. Ve dnech 15. a 16. března by provoz měl být přesměrován na druhou polovinu mostu. A stěhování se dotkne i chodců, kteří budou muset začít používat chodník na opačné straně. "Stávající betonová svodila budou posunuta asi o čty ...
Comments_counter 0
Úsekové měření ve Veltrubské ulici mělo být původně nainstalováno do konce roku. Díky potížím technického charakteru se však realizace postupně oddalovala, a to až do začátku března, kdy se v ulici konečně objevily měřící jednotky. "Zařízení je nainstalováno i zrevidováno. Bohužel, včera j ...
Comments_counter 0
V sobotu 5. dubna proběhne charitativní běh „Běhej Borky!“  Od osmé hodiny ranní bude na místě (lesopark Borky u medvědů) probíhat registrace, výdej čísel a triček, po následné rozcvičce odstartuje v 10 hodin jeden kilometr dlouhý běh pro rodiny. V 10:30 hod. pak běžči vyrazí na trasu o délce 5 km. ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 3/14/22
Rada města Kolína doporučila zastupitelstvu ke schválení humanitární pomoc ve výši 500 000 korun od města Kolína prostřednictvím Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině. Zastupitelé budou o návrhu hlasovat na zasedání v pondělí 14. března. Dále radnice otevřela transparentní účet pro dary. "Vyu ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé schválili dotace z rozpočtu města Kolína na kulturní akce pro rok 2022. „Doufám, že v návaznosti na různá opatření bude kulturních akcí dostatek,“ uvedl starosta Michael Kašpar v souvislosti s covidovými opatřeními, která jsou nyní sice rozvolněná, ale kdo ví, zda to tak i vydrž ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila v rámci I. rozpočtového opatření pro rok 2022 finanční prostředky na  tvorbu projektové dokumentace pro plánovanou rekonstrukci domu, kde sídlí Dům dětí a mládeže (Pražská č.p. 161). „Dům dětí a mládeže není městská organizace, je to krajská organizace, nicméně dům je ...
Comments_counter 0
Kolínská charita vyhlašuje materiální a potravinovou sbírku určenou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. První organizovaný sběr bude uskutečněn v sobotu 5. března v čase od 10 do 17 hodin ve farním Komunitním centru sv. Zdislavy na Zálabí (ul. Mnichovická č.p.1630). Seznam poptávaných věcí včetně let ...
Comments_counter 0
Kolínská nemocnice bude mít vlastní testovací přístroje pro PCR testování v laboratoři Oddělení lékařské mikrobiologie. Pořízeny by měly být v počtu čtyř kusů v rámci projektu „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v ON Kolín“. Současně s instalací přístrojů dojde i k uživatelskému proškole ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 korun pro Psychiatrickou léčebnu v Kosmonosech. „Léčebna je státním zařízením, ale některé prvky a vybavení potřebují dofinancovat, a tak žádají o podporu obce a další subjekty. My jsme konkrétně obdrželi žádost o 30 000 korun,“ u ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.