Rada města Kolína schválila návrh na spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně na provoz areálu chrámu svatého Bartoloměje, což byla jedna z posledních záležitostí, které bylo nutno před oficiálním otevřením vyřešit. Zpřístupnit veřejnosti by se pak nově zrekonstruované objekty - tj. zvonice, stará škola, kostnice, části hradební zdi a parkán - měly v září, pravděpodobně v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days).

„Pracovníci Regionálního muzea v Kolíně tam pro nás budou zabezpečovat jak standardní prohlídky, tak i tzv. lektorské programy s různými pracovními listy a s odborným výkladem pro školy i veřejnost,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Oficiální otevření je naplánováno, pokud nedojde k vládnímu nařízení na omezení pořádání hromadných akcí, na neděli 20. září. „Na konci týdne to bude dostupné i pro lidi, kteří jezdí na chalupy apod.,“ doplnil starosta.

Kromě slavnostního otevření a prohlídky zrekonstruovaných objektů se mohou návštěvníci těšit na stánky s občerstvením či koncert v chrámu sv. Bartoloměje.