Audit je rok co rok definitivní "tečkou" za hospodařením radnice v předchozím roce. Auditoři buď stvrdí, že bylo v pořádku nebo dodají soupis výhrad.

V květnu skončený audit roku 2023 konstatoval první ze dvou výše zmíněných variant - auditor neobjevil v oblastech hospodaření, dotačních fondů, účetnictví, nakládání s majetkem i zadávání a plnění veřejných zakázek kolínského městského úřadu ani jednu chybu či nedostatek. Stalo se tak už podesáté v posledních deseti letech, kdy městu starostovali nejprve Vít Rakušan a nyní Michael Kašpar.

Výrazně to kontrastuje především s obdobím, kdy radnici vedla ODS a audity opakovaně konstatovaly nejen desítky nedostatků a neprůkazných a nesprávných výsledků hospodaření, ale dokonce i porušení zákona. Na radnici tehdy bylo standardem, že stavby a investice nebyly v evidenci a v účetnictví, nebyly odstraňovány letité nedostatky vyplývající z auditů a městem byl porušován Zákon o účetnictví.