Opravy, které v současné době probíhají v Masarykově ulici, mají vliv i na trasování městské autobusové dopravy. Dočasně uzavřeny byly zastávky Masarykova I a Masarykova II. Na podnět občanů proto město iniciovalo zřízení náhradní autobusové zastávky v Dělnické ulici před Barborkou. Její provoz bude spuštěn v pondělí 19. března. Bližší termín zprovoznění zastávky nebyl možný, protože záměr musí být nejprve pět dnů vyvěšen na úřední desce a poté sedm dnů před samotnou změnou musí být v lokalitě oznámena změna dopravního značení. Dopravce přislíbil, že od tohoto data obsluhovat zastávku bude a rovněž doplní výlukové jízdní řády.