V neděli 22. prosince od 17 hodin proběhne na Karlově náměstí poslední ze čtyř adventních zastavení. Čtvrtou svíci na „městském“ adventním věnci zapálí farář Ján Halama spolu s místostarostkou Ivetou Mikšíkovou. Hudební doprovod zajistí pěvecké vystoupením děti z „Pětky“ a Veronika Wildová. Zapalování svící na adventním věnci navazuje na židovskou tradici starou přes 2000 let. Spojuje se se symbolikou Kristova kříže a jeho požehnáním na každou ze čtyř světových stran. Na první adventní neděli byla v Kolíně zapálena starostou Michaelem Kašparem a farářem Jánem Halamou „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Druhou adventní neděli následovala svíce „betlémská“, symbolizující Kristovy jesle, příchod Lásky na svět – zapálili ji farní vikář Marian Brudny a místostarosta Michal Najbrt v doprovodu svých dcer. Na třetí adventní neděli zapálili farní vikář Georges Mondo, spolu se starostou Michaelem Kašparem, svíci „pastýřskou“ představující radost. Poslední čtvrtá svíce je nazývána „andělská“ a představuje mír a pokoj. Od 16:30 do 18:00 hodin bude u vánočního stromku k dispozici Betlémské světlo, přinese jej 84. oddíl skautů Kolín.