Omezení volného pohybu doposud nahrávalo velkým domácím úklidům a odvozu nepotřebných věcí do sběrných dvorů. Některé z nich jsou uzavřeny a nahrazeny velkoobjemovými kontejnery – jejich znovuotevření se už ale blíží. Společnost AVE Kolín s.r.o. provozuje celkem šest sběrných dvorů – čtyři v Kolíně, jeden v Sendražicích a jeden v Zibohlavech. Do sběrných dvorů je možné vyvést objemný odpad z domácností, nebezpečné složky komunálního odpadu, jedlé oleje a tuky, stavební a demoliční odpad (max. 0,5 m3), kameny a zeminu (max. 0,5 m3), odpad ze zeleně s výjimkou nezhutněného listí aj.

V současné době jsou otevřeny pouze tři a v brzké době bude v provozu i zbytek. „Otevřen je sběrný dvůr v ulici Jateční, Mnichovické a na Výfuku Na Svobodném, ostatní sběrné dvory řešíme a zatím to vypadá, že by se měly otevřít v sobotu 2.května,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Ukládání odpadu je pro občany města Kolína zdarma, musí se však v souladu s Vyhláškou města č.3/2017 prokázat obsluze sběrného místa dokladem totožnosti, z něhož je patrné, že mají trvalé bydliště na správním území města Kolína, nebo se zde přechodně zdržují. Bližší info k jednotlivým dvorům naleznete zde