Rada města Kolína schválila výsledky výběrového řízení na tvorbu projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín". Proměnou by měl do budoucna projít konkrétně úsek ulice Kutnohorské od budovy Úřadu práce až po světelnou křižovatku u OC Futurum.

„Jedná se o zadání kompletní projektové dokumentace pro celou ulici včetně veřejného osvětlení, chodníků, mobiliáře a zeleně. Zároveň tím nejzajímavějším bodem je plánovaný kruhový objezd u Úřadu práce. Vítězným uchazečem se stala firma drawING project, s.r.o. za cenu 835 000 Kč bez DPH. Příští rok bychom chtěli mít projekt připravený a potom ho, když to samozřejmě finanční prostředky dovolí, začít realizovat,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Město už má v rukou vyhotovenou studii, ze které mimo jiné vyšlo, že vybudování nového kruhového objezdu svá opodstatnění má. Dle předběžného vyjádření, by úpravy s sebou přinesly například zúžení chodníku u kostela Nejsvětější Trojice. „Chodník je tam široký asi tři metry, takže se asi o metr zúží. Dvoumetrový chodník je i tak nadstandard,“ doplnil starosta. Tvorba projektové dokumentace by měla probíhat i ve spolupráci s projektanty Komenského parku, aby tato část Kolína měla jednotný ráz.