Zastupitelstvo města Kolína schválilo pořízení dvou mobilních tzv. „smart designových toalet“, které dle lokality umístění na sobě mohou nést vhodně zvolený potisk a mají i celou řadu dalších „chytrých“ vychytávek. Pozitivní ohlasy již mají například ve Zruči nad Sázavou nebo ve Voticích na Benešovsku. „Na jejich pořízení jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši přes 400 000 Kč.  Dotace by měla pokrýt okolo 80% celkových nákladů,“ uvedl starosta města Michael Kašpar. Jedna toaleta by - dle předběžných informací - měla stát v parku Komenského, druhá pak v ulici Brankovická poblíž odpočívadla u lávky. Obsluha bude jednoduchá - dle pokynu uvedeného na wc stačí prostředictvím mobilního telefonu odeslat krátkou sms zprávu a toaleta se odblokuje pro otevření. Cena za použití se předběžně odhaduje na 10 Kč. Mezi inovativní výhody patří především energetické napájení pomocí solárního panelu, připojení k wi-fi, možnost dobití mobilního telefonu, led osvětlení uvnitř i venku pro noční použití či indikátor hlásící správcům, že dochází voda, mýdlo nebo toaletní papír.