Od pátku 24. dubna dochází k prvnímu rozvolňování restriktivních opatření vlády, která se dotýkají provozu podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách. Do „běžného života“ se postupně vrací mnohé provozovny, autoškoly, fitness centra, informační a turistická centra i další subjekty – vše za předem jasně daných hygienických opatření. Od pondělí 27. dubna byl rovněž spuštěn provoz Městské knihovny v Kolíně v termínu šest týdnů před plánovaným otevřením.

„I přes šibeniční termín, jsme se rozhodli neodkládat otevření naší knihovny a zajistit půjčování v omezeném režimu. K vrácení půjčených knih na hlavní budově v Husově ulici, prosíme, využijte bibliobox, odtud jdou knihy do karanténní místnosti. Studovna a internet jsou uzavřeny,“ uvádí knihovníci Městské knihovny v Kolíně na facebookovém profilu s tím, že ve čtvrtek 30. dubna bude otevřeno od 8 do 12 hod. a poté proběhne dezinfekce knih a oddělení. Další informace o službách budou uveřejňovány postupně nejen na Facebooku, ale také na webu knihovny. Při návštěvě knihovny pochopitelně i nadále platí nošení roušek, dodržování rozestupů i dezinfekce rukou.