Od hospodyňky k femme fatale - zahájení výstavylink
05.10.
17:00
Výstava představí motiv ženy ve výtvarném umění, počínaje sochařstvím přes malbu, kresbu, grafiku a fotografii. Půjde o interpretaci tématu od různých autorů, z různých časových etap (od baroka po současnost) a za použití různých výtvarných technik a stylových fines. Velká část vystavených děl je spojena s výtvarníky, kteří působili či působí na Kolínsku. Koncepce výstavy jde opět cestou vřazení jednotlivých exponátů do několika základních tematických okruhů. Prezentuje ženy nejen v klasickém portrétu, ale také při různých činnostech či v ryze intimní poloze. Najdeme zde ženy umělkyně, hrdinky mýtů a pohádek, světice či hospodyňky a dělnice. Projdeme životními údobími ženy od dětství, přes dospívání, roli matky až po stáří. Samozřejmě nebudou chybět ani ženské akty, ať již v základní podobě pohybových sochařských bozzet a studií, tak v tradičním smyslu zobrazení ženské krásy a přirozenosti.
.