STAVITELÉ KATEDRÁLlink
07.0813.12
Výstava přibližuje vznik středověkých katedrál, jejich funkce, symboliku a výzdobu, stavební hutě a architekty. Blíže představuje vybrané sakrální stavby u nás i v zahraničí. Kromě katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze také chrám svaté Barbory a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, které byly před 25 lety (spolu s historickým jádrem Kutné Hory) zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
.