26. zasedání Zastupitelstva města Kolínalink
23.05.
15:00
18:00
180
V pondělí 23. května 2022 od 15 hodin se v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín, v areálu Kolínského zámku, koná další zasedání Zastupitelstva města Kolína. Jednání je možné sledovat on-line na http://live.publicstream.cz/kolin. Ze zasedání je rovněž pořizován audiozáznam za účelem informování veřejnosti o činnosti města a za účelem pořízení zápisu. Audiozáznamy a videozáznamy se zveřejňují na internetových stránkách města http://live.publicstream.cz/kolin/archiv.
.