Přednáška "Palné zbraně v proměnách času"link
30.11.
17:00
Dějiny palných zbraní představují nekonečnou snahu po vytvoření zbraně, která střílí rychleji, přesněji a dál, a která je výrobně pokud možno levná. S těmito snahami jsou spojena jména slavných vynálezců, patentů, puškařských dílen a zdánlivě nepřekonatelných systémů, které byly vždy za čas překonány něčím dokonalejším.
Mgr. Jan Tetřev
správce sbírek Militária ve Východočeském muzeu v Pardubicích a šéfredaktor časopisu Střelecká revue
Upozornění: V souladu s Mimořádným opatřením Vlády ČR č. 1037 proti šíření onemocnění COVID - 19 ze dne 19. 11. 2021 se přednášky mohou účastnit pouze osoby splňující ustanovení bodu I/17.
.