Bohnický potoklink
09.10
07:20
Akce pořádaná Klubem českých turistů Lokomotiva Kolín. Vedoucí je paní Chadrabová. Odjezd v 7,23 hodin z Kolína zastávky. Jízdenka šesti pásmová. Trasa: procházka ze Starých Bohnic ke hřbitovu a podle potoka k Vltavě. Přívozem do Sedlce. Délka trasy 10 km.
.