CO SI DNES PŘEDSTAVOVAT JAKO KŘESŤANSKÉ HODNOTYlink
04.10.
17:15
Dnes se v oblasti naší takzvané západní civilizace, a to včetně krajně sekularizované České republiky, skloňují křesťanské hodnoty takřka ve všech pádech. Při hlubším pohledu se však nelze ubránit dojmu, že často jde pouze o abstraktní fráze, a zeptáme-li se, čím mají být tyto hodnoty reálně představovány, následuje mlčení nebo naivně diletantské či zcela bezobsažné fráze. Zamyslíme-li se však hlouběji, brzy si uvědomíme, že takto položená otázka opravdu není jednoduchá. Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
meteorolog, klimatolog. Katedra Fyziky atmosféry MFF UK Praha
.