GENETICKÉ ZDROJElink
01.0731.08
Od 1. července do 31. srpna mají návštěvníci Národního zemědělského muzea Kačina možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. 21 informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství. Muzeum výstavu připravilo ve spolupráci s resortními organizacemi Ministerstva zemědělství. V kačinském zámeckém parku se chystá obnova ovocného sadu, kde budou vysazeny staré a regionální odrůdy ze záchranných sortimentů Českého svazu ochránců přírody
.