KOUŘIMSKÁ DRAKIÁDAlink
07.10.
15:00
Společné pouštění draků, oheň, buřtíky, hry pro děti. U Kapličky sv. Víta.
.