VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽElink
27.11.30.12.
Výstava prací výtvarné soutěže pod záštinou místostarostky Ivety Mikšíkové
.