„Jiní” v obrazech: Ztvárnění barbarů v řeckém uměnílink
08.10
17:00
Přednáška se zaměří na způsob zobrazení neřeckých národů ve velkém umění starých Řeků, zejména v sochařství a tím také na specifické vnímání „jiných“, barbarů. Hlavními náměty budou Keltové, zachycení na řadě řeckých památek jako sveřepý a úctyhodný nepřítel, jehož porážka je rovna vítězství nad Amazonkami v mýtickém dávnověku či nad Peršany v archaickém a klasickém období.
.