Archeologie - zdroj poznánílink
29.09.23.06.
Program vycházející z výstavy Ozdoby dávné doby zaměřený na práci s hmotnými prameny, které nám poskytuje archeologie.  Žáci budou na základě exponátů ve výstavě uvažovat, které materiály se zachovají, a proto je můžeme zkoumat jako hmotné prameny. Budou přemýšlet o tom, co vše se z nich dá vyčíst, jaké další vědní obory dnes vstupují do práce archeologů a co vše se zkoumá, než vznikne text například v učebnici.
Návaznost na RVP: Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti

Cílová skupina: II. st. ZŠ, SŠ

Časová dotace: 90 min.

Počet dětí: jedna třída

Cena: 50 kč (pedagogický doprovod zdarma)

Místo konání: Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35 ... pokladna proti kostelu sv. Bartoloměje.

Program je určen pro předem objednané skupiny.

Kontakt:
Mgr. Zdeňka Šimůnková
e-amil: simunkova@muzeumkolin.cz,  mob.: 702 194 297
.