Za jeleny a daňky do Hradce Královélink
01.12.
07:34
Akce je pořádaná klubem Českých turisků Lokomotiva Kolín. Vedoucí akce je pan Rak. Odjezd Kolín, žel. st. 7:34 R 885 do Pardubic a do Hradce Králové, dále autobusem do zastávky Býšť, Hoděšovice. Trasa: Z Hoděšovic po lesních cestách podél Mazurových chalup, okolo výběhů s jeleny, daňky a divočáky ke zvoničce sv. Huberta; procházka skončí na zastávce MHD Lesní hřbitov. Cesta zpátky MHD Hradec Králové ze zastávky Lesní hřbitov k hlavnímu nádraží a vlakem do Kolína. Délka trasy 7,7 km.
.