DNY SENIORŮ V KOLÍNĚ - Bartolomějské návršlink
05.10.
10:00
11:30
90
Komentovaná prohlídka Bartolomějského návrší (chrám sv. Bartoloměje,
kostnice, Stará farní škola, zvonice a parkány)
.