JARMARK KOUŘIMlink
19.05.
08:00
Tradiční autorský jarmark, řemeslné výrobky a dobroty od farmářů. Dílničky a další aktivity pro děti. Chutné občerstvení a živá hudba k poslechu i tanci. V Muzeum lidových staveb v Kouřimi, probíhá národopisný program LETNICE - komentované prohlídky, programy pro děti, otvírání studánek atd.
.