Otomar Dvořák & Josef Pepson Snětivý - Krajinou Karla IV.link
14.10
17:00
Literárně-hudební a cestovatelský pořad, ve kterém Vás autoři provedou po stopách Otce vlasti Prahou, Čechami a Moravou. Karlova snaha učinit ze zemí Koruny české centrum Římské říše nás obohatila o celou řadu skvělých, jedinečných staveb. Některé z jeho počinů, např. Karlštejn, chrám sv. Víta či Karlův most, zná každý. Existuje však spousta dalších, méně známých hradů, klášterů a kostelů, o nichž se příliš neví, že je založil, nebo alespoň zásadním způsobem upravil, poznamenal je svou přítomností a prožil na nich důležité, ba osudové chvíle své pozemské pouti. Otomar a Pepson vyprávějí jejich historii, zařazují je do souvislostí s jeho životem a záměry, popisují jejich další osudy i zajímavosti v okolí.

Seznámí Vás také se svou stejnojmennou publikací, kterou věnovali našemu největšímu panovníkovi.

Hudební doprovod Josef Pepson Snětivý.

    ČTVRTEK 14. ŘÍJNA 2021 / 17:00 / SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOLÍN

    VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

.