Radou města prošly nominace na udělení Ceny města Kolína za rok 2019, ke schválení půjdou dále do zastupitelstva. Pracovní skupina, ve které zasedli Vít Rakušan - poslanec a kolínský radní, Petr Kesner - vedoucí odboru školství, Zdeněk Hejduk - ředitel MSD, Vladimír Rišlink – ředitel Regionálního muzea, Pavel Kárník – ředitel Městské knihovny a Věra Svobodová, jakožto loňský lauerát, se jednoznačně shodla na udělení dvou cen. „V loňském roce jsme také udělovali dvě ceny, z nichž jedna byla In memoriam. Stejně tomu tak je i v letošních návrzích pro Zastupitelstvo. Rada města Kolína a pracovní skupina navrhují udělit Cenu města Kolína za rok 2019 In memoriam panu Vladimíru Serbusovi a panu doktoru Josefovi Havránkovi,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Vladimír Serbus, jak dále upřesnil starosta, zemřel loni na podzim – jedná se o amatérského historika, kolínského patriota, fotografa, dříve sportovního trenéra, sběratele různých starých fotografií a archiválií. Na základě jeho práce vyšly i knihy spolku Můj Kolín. Josef Havránek je kolínský rodák, lékař, který přes 40 let pracuje v záchranné službě a v nemocnici. Město si váží jeho vytrvalé a obětavé práce pro lidi.