Farní charita v Kolíně v období od 1. do 24. ledna 2021 uskutečnila „kasičkovou“ Tříkrálovou sbírku. Připojila se tak k celostátní sbírce pořádané Charitou ČR. Dobrovolní dárci mohli své finanční příspěvky vhazovat do osmi řádně označených a zabezpečených kasiček umístěných na veřejně přístupných místech. Tři kasičky nalezly útočiště v lékárně v nemocnici, jedna v zálabské lékárně, další v charitním Komunitním centru na Zálabí a zbývající dvě byly instalovány ve Starém Kolíně a ve Velimi.

Celkový výnos z kasiček kolínské charitě přinesl 26 615 korun a částečně tak pomohl k realizaci záměru sbírky. Tím je vybrat finanční prostředky na zakoupení ojetého automobilu v hodnotě 150 000 korun, který poslouží především k zajištění a dostupnosti charitní pomoci v Kolíně a okolí. Dobročinná organizace totiž vlastním vozidlem nedisponuje.

Tříkrálová sbírka nadále pokračuje on–line formou, prostřednictvím bankovního účtu je možné farní charitě k realizaci záměru pomoci až do 30. dubna 2021 zasláním finančního příspěvku na účet 66008822/0800, v. symbol 77728002 nebo prostřednictvím  on–line platební brány na webu www.trikralovasbirka.cz.