Rada města Kolína vyhlásila výběrové řízení na kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice v Sendražicích. Zakázka by s sebou měla rovněž přinést snížení energetické náročnosti budovy. Oprava zahrnuje zateplení fasády, výměnu oken či rekonstrukci střechy. „Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 3,5 milionů korun bez DPH, z čehož necelou polovinu tvoří dotace z Operačního programu Životního prostředí. Poté, co se vysoutěží zhotovitel, tak je závazná maximální doba plnění 7 měsíců od předání staveniště. Takže do zimy by mělo být hotovo,“ uvedl starosta Michael Kašpar.