Přípravy na rekonstrukci Pražské ulice jsou v plném proudu. Z výběrového řízení na rekonstrukci Pražské ulice však byly vyřazeny dvě firmy. "Jedna firma doložila reference, které nám z mnoha důvodů přišly podivné. A protože jde o řízení za velké peníze, tak jsme oslovovali i účastníky, kteří byli uvedeni jako ti, kteří mají reference poskytnout. V jednom případě firmu vůbec neznali, v druhém případě nám řekli, že zakázku firma nakonec nedělala, takže nám byly dány nepravdivé informace. A na naše další dodatečné dotazy již firma nereagovala, což svědčí o tom, že se proti vyřazení ani neohradila," sdělil starosta Vít Rakušan. Druhá firma nebyla schopna dodoložit správně sestavený rozpočet. "Nepočítal s položkami, které tam mají být. Rozpočtová skladba na jednotlivé položky byla dána úplně jinak, než měla být," upřesnil starosta.

Co se týká samotné rekonstrukce Pražské ulice, hned po Velikonocích znovu nastupuje Vodohospodářské sdružení Kolín, které bude pokračovat v rekonstrukci vodovodního řadu (tato akce není hrazena z městského rozpočtu). Ke konci dubna by pak měla by měla začít samotná realizace městské investice, ale i  zde nejprve proběhne rekonstrukce sítí, konkrétně kanalizace. Celá rekonstrukce Pražské ulice by v ideálním případě měla být dokončena v průběhu října.