Přílohou zářijového vydání Zpravodaje města Kolína je tzv. Seniorská obálka neboli I.C.E. karta. Určena je především pro seniory, ale může posloužit komukoliv bez ohledu na věk. Podstatou karty je uvést hlavní a nezbytné informace pro případ poskytnutí první pomoci či jiné zdravotní péče a tísně a mít je při ruce v okamžiku, kdy sami nebudeme schopni je sdělit.

„Stává se, že opuštění senioři, když k nim přijede záchranná služba, tak hned nemají přehled o vlastní medikaci nebo kontaktech na rodinné příslušníky a toto je praktická informativní stránka se všemi potřebnými daty,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. „V některých krajích už projekt I.C.E. karet funguje a i záchranáři o těchto dvou místech umístění v domácnosti vědí,“ dodal místostarosta.

Kromě velké přehledné karty ve Zpravodaji naleznete i stejné malé příruční kartičky do peněženky, kabelky či dokladů. Formuláře jsou k dispozici rovněž na podatelně MěÚ v Kolíně či na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v počtu dalších čtyř tisíc kusů.