Nedávno byla dokončena první etapa rekonstrukce Kouřimské ulice, v rámci které Vodohospodářské sdružení provedlo kompletní výměnu a přepojení vodovodního řadu. Nyní začíná realizace městské investice, kdy jako první přijde na řadu výměna kanalizace, a to v úseku od Karlova náměstí až po křižovatku s ulicí Karoliny Světlé (včetně). To si pochopitelně vyžádá uzavírku předmětné křižovatky, což opět o něco více zkomplikuje dopravní situaci v historickém centru města. Ovšem rekonstrukce bude započata od spodní části Kouřimské ulice, takže na uzavírku samotné křižovatky dojde až v měsíci květnu. Do té doby se řidiči nemusí obávat, že z ulice Karoliny Světlé do Kouřimské neprojedou. Po dobu uzavírky, jejíž termín bude upřesněn na webu města, budou ulice Karoliny Světlé a Na Hradbách pochopitelně obousměrné, aby do nich řidiči mohli nejen vjet, ale následně z nich i vyjet.