Město Kolín každoročně uděluje Cenu města Kolína osobnostem, které se v Kolíně narodili, působili zde a určitým způsobem jej „povznesli“ - navrhnout je může kdokoliv. V loňském roce byly ceny uděleny dvěma významným ženám, kolínských rodačkám – Věře Svobodové a in memoriam Haně Greenfieldové. „Neustále přijímáme nominace na Cenu města Kolína, za návrhy budeme rádi. Nominace lze poslat na Oddělení marketingu a cestovního ruchu nebo přinést na podatelnu do 31. 1. 2020,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Formulář pro nominaci naleznete zde. Cena města Kolína vychází ze Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Navrhovaná osobnost musí být odsouhlasena radou i zastupitelstvem města.