V pátek 14. prosince 2018 město podepsalo smlouvu, schválenou Radou města, se spol. Czech Smart City Cluster (dále CSCC). Společnost CSCC se zabývá sdílením dobré praxe v rámci měst, aplikujících koncept Smart City. Vzájemnou komunikací propojuje firmy, státní správy, samosprávy, znalostní instituce a obyvatelé měst a jak uvádí na svých webových stránkách, snaží se budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst a zlepšují kvalitu života. A co si od spolupráce konkrétně slibuje Kolín? „Zejména to, že se budeme bavit nejen s akademickou a státní sférou, ale i s obcemi a technologickými firmami o různých řešeních. Důležité je zejména sdílení praxe, a to nejen té dobré, ale i špatné. To si myslím, že v Kolíně chybí a Czech Smart City Cluster si to, co se týče organizace, vzal pod svá křídla. Pro nás to neznamenají žádné finanční výdaje, pro nás to znamená pouze možnost účasti na různých pracovních skupinách atd., což je velmi důležité, stejně jako jistota odborné garance,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.